Main content

Inhoud

Dierenrechtenorganisaties eisen verbod op vergassen en verhakselen hanenkuikens

Nieuws: 13 februari 2020
Slacht

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, All For Animals, Bite Back, BE Vegan en Veganova hebben een brandbrief naar de Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Dierenwelzijn gestuurd om met spoed een verbod vanaf 2021 te eisen op het doden van eendagskuikens. In ons land gaat het jaarlijks om vijftien miljoen kuikens die binnen 24 uur nadat ze met veel moeite uit het ei zijn gekropen gedood worden door vergassing of de verhakselaar omdat het haantjes zijn en daardoor niet nuttig zijn voor de eierindustrie.  Mogelijk zijn dit er nog vele miljoenen meer omdat de cijfers van de leghennenkuikens die geëxporteerd worden onbekend zijn. Deze miljoenen haantjes laat men geboren worden enkel om ze te doden, terwijl er nu de techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of het een hen of haantje wordt.

Het is volstrekt onethisch om miljoenen onschuldige dieren te doden op basis van hun geslacht. Deze dieren kiezen er niet voor om geboren te worden en na enkele uren op zo’n barbaarse manier afgemaakt te worden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Verbod in 2021

Frankrijk heeft laten weten het versnipperen en vergassen van hanenkuikens in 2021 te gaan verbieden. Frankrijk doet dit in navolging van Zwitserland, dat vorig jaar als een van de eerste Europese landen met een verbod op het vergassen en versnipperen van levende kuikens kwam. België zou hier een voorloper in kunnen worden, samen met Zwitserland en Frankrijk.

Ook in Nederland verstuurden verschillende dierenrechtenorganisaties een gezamenlijke brief met de oproep om een verbod op het versnipperen en vergassen van hanenkuikens. De brief leidde bij onze noorderburen tot discussies en vragen op politiek niveau.

Dieren erkend in Burgerlijk Wetboek

Vorige maand keurde het Belgische federaal parlement unaniem een wetsvoorstel goed dat dieren in het Burgerlijk Wetboek erkent als wezens met gevoel. Door de goedkeuring van het nieuwe wetsvoorstel wordt er naast personen en goederen een nieuwe categorie "dieren" gecreëerd en krijgen dieren de status van met gevoelens begiftigde wezens.
Met deze aanpassing van het Burgerlijk Wetboek komt België nogal laat. In Frankrijk, Zwitserland, Nederland en Griekenland hebben dieren al langer de status van wezens met gevoel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest geven dieren een gelijkaardige status in hun dierenwelzijnswetgeving. Ook het Europese Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie stelt in artikel 13 "Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel". Met dit wetsvoorstel is het Belgische Burgerlijk Wetboek eindelijk op deze juridische instrumenten afgestemd.

Onnodig doden van hanenkuikens is onethisch

Wezens met gevoel onnodig doden is dan ook volstrekt onethisch. Het onnodig doden van ruim vijftien miljoen hanenkuikens kan nu voorkomen worden. Wij verzoeken daarom dringend om in navolging van Zwitserland en Frankrijk een verbod, ingaande in 2021, in te stellen om hanenkuikens op broederijen te vergassen of te verhakselen. De dierenorganisaties benadrukken dat dit verbod niet het leed van de leghennen in de industrie zal doen verminderen. Maar hun kuikenbroertjes wordt in ieder geval wel een respectloze dood bespaard.