Main content

Inhoud

Dierenorganisaties eisen naleving op het verbod van dierproeven voor cosmetica

Nieuws: 11 maart 2021
Dier­proeven

8 jaar geleden werden cosmeticatests op dieren en de verkoop van cosmetica die op dierproeven zijn gebaseerd, in de EU verboden. Internationale dierenbeschermingsorganisaties slaan de handen ineen en eisen een absolute naleving van het verbod.

Open brief aan de Europese Commissie

De oproep van vandaag volgt op de open brief die in december aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, is gestuurd en die door 463 wreedheidvrije cosmeticabedrijven is ondertekend en door de belangrijkste organisaties voor de bescherming van dieren wordt onderschreven: een verzoek dat wij allen samen herhalen: Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE, waar Animal Rights lid van is), Humane Society International Europe. 1

8 jaar jubileum EU-verbod op dierproeven voor cosmetica

Op 11 maart 2013, precies 8 jaar geleden werden cosmeticatests op dieren en de verkoop van cosmetica die op dergelijke tests zijn gebaseerd, in de EU verboden - toch worden cosmetica-ingrediënten nog steeds op dieren getest. Dierenbeschermingsorganisaties hebben hun krachten gebundeld om er bij de EU-autoriteiten op aan te dringen geen nieuwe dierproeven meer te eisen en de veiligheid van cosmetica en de ingrediënten daarvan uitsluitend te garanderen met methoden waarbij geen dieren worden gebruikt.

Door een einde te maken aan de archaïsche afhankelijkheid van nieuwe dierproeven heeft de cosmeticaverordening van de EU de ontwikkeling van superieure proefdiervrije testmethoden gestimuleerd en de gouden standaard gezet voor soortgelijke initiatieven wereldwijd. Sindsdien is echter duidelijk geworden dat de verordening niet wordt nageleefd op de manier die aan de EU-burgers is beloofd en dat er nog steeds dieren lijden en sterven bij het testen van nieuwe cosmetica-ingrediënten.

REACH is het grootste dierproefprogramma ter wereld

Cosmetica-ingrediënten worden in de EU op dieren getest in het kader van de wetgeving inzake industriële chemicaliën die bekend staat als de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Recente besluiten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), die door de raad van beroep zijn bekrachtigd, bevestigen dat ECHA dierproeven, zelfs voor ingrediënten die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt, toelaatbaar acht in het kader van REACH. Deze aanpak vormt een ernstige ondermijning van de cosmeticaverordening.

Lees ook: REACH en giftigheidsexperimenten

De oproep tot opschorting van de tests volgt op een open brief die in december aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is gestuurd en die door 463 cosmeticamerken en dierenbeschermingsorganisaties is ondertekend. In de brief onderstreepten de merken dat zij in staat zijn de veiligheid van de consumenten en van de werknemers die bij de productie van cosmetica betrokken zijn, te waarborgen door gebruik te maken van methoden waarbij geen dieren worden gebruikt, en benadrukten zij dat veel van de ingrediënten in kwestie al een lange geschiedenis van veilig gebruik hebben.

De dierenbeschermingsgroepen benadrukten de krachtige steun van de Europese burgers voor het verbod op cosmetica-proeven en drongen er bij de autoriteiten op aan deze te handhaven zoals de wetgevers bij de invoering ervan voor ogen hadden en in overeenstemming met de steun van het Europees Parlement voor een wereldwijde stopzetting van cosmetica-proeven op dieren.

Lees ook: 5.500 ratten, konijnen en vissen ter dood veroordeeld voor zonnecreme

STOP Met dierproeven

De onmiddellijke opschorting van de eisen inzake dierproeven voor ingrediënten die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt, zou de industrie in staat stellen om samen met regelgevers en besluitvormers aan te tonen dat zij, in plaats van duizenden dieren voor cosmetica aan nog meer lijden te onderwerpen, de veiligheid kan waarborgen met behulp van een gereedschapskist van moderne, diervrije benaderingen.

De mogelijkheid voor belanghebbenden om op deze manier samen te komen wordt nog belangrijker nu de nieuwe EU-strategie voor duurzame chemische stoffen het risico inhoudt dat er nog meer dierproeven worden gedaan voor ingrediënten die in cosmetica en andere alledaagse producten worden gebruikt.

De ondertekenaars van de brief zijn: Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), Humane Society International Europe.

WAT KAN JIJ DOEN?

Door merken die geen dierproeven uitvoeren te kopen, vermijd je om dierproeven te financieren en steun je ondertussen merken die zich inzetten tegen dierenleed. Animal Rights publiceerde een groene lijst met merken van cosmetica en schoonmaakmiddelen die 100% dierproefvrij zijn.

Teken onze petitie voor een verbod van wettelijke verplichte giftigheidsexperimenten op proefhonden en katten