Main content

Inhoud

Defensie test zenuwgassen op proefdieren

Nieuws: 28 augustus 2018
Dier­proeven

Animal Rights heeft een brandbrief naar de minister van Defensie gestuurd met het verzoek om direct te stoppen met dierproeven. Volgens de dierenrechtenorganisatie worden cavia’s en ratten blootgesteld aan zenuwgassen in het proefdiercentrum van TNO Defense, Safety and Security in Rijswijk. Animal Rights campagneleider Robert Molenaar: “Deze experimenten zijn niet meer dan gruweldaden en passen niet in een beschaafde samenleving.”

Haarloze cavia's

Uit wetenschappelijke publicaties van 2003 tot en met 2018 blijkt dat defensie al 15 jaar cavia’s en ratten gebruikt in experimenten met zenuwgassen. De onderzoekers willen weten op welk moment het beste tegengif toegediend kan worden. Daar gebruiken ze speciaal gefokte haarloze cavia’s voor die afkomstig zijn van de Amerikaanse proefdierfokker Charles River. 1 Eerst worden de proefdieren geopereerd waarbij elektroden en canules worden aangebracht. Daarna beginnen de testen met het zenuwgas.

Deze experimenten zijn niet meer dan gruweldaden en passen niet in een beschaafde samenleving.

Robert Molenaar, Animal Rights

Zenuwgas op proefdieren

Molenaar: “De onderzoekers brengen het zenuwgas VX aan op de naakte huid van de cavia’s. De experimenten zorgen ervoor dat de proefdieren tranende ogen krijgen, ernstig trillen, kwijlen en niet meer op hun poten kunnen staan. Dieren sterven tijdens het experiment of worden na afloop afgemaakt.” 1

Uit een publicatie van augustus 2018 blijkt dat onderzoekers van TNO het zenuwgas soman aan ratten hebben toegediend. Het zenuwgas zorgt voor ernstig gewichtsverlies en een hersenbeschadiging met beroertes en epileptische aanvallen als gevolg. Sommige proefdieren stierven al na vier minuten na toediening van het zenuwgas. Ratten die de test overleefden werden onthoofd om de hersenen te bestuderen.2

25.000 handtekeningen

In 2012 overhandigde Robert Molenaar 25.000 handtekeningen aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie voor stopzetting van dierproeven. Molenaar: “Defensie heeft sindsdien wel stappen ondernomen door te stoppen met dierproeven op varkens. Bij de varkens werd embolie opgewekt in het kader van duikmedisch onderzoek in opdracht van de Koninklijke Marine. Maar dat is voor ons niet voldoende. We willen dat alle dierproeven stoppen.” 1

Partij voor de Dieren wil dierproeven stoppen

,,Zenuwgassen zijn gruwelijke wapens waarvan het gebruik verboden is”, reageert Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren in het Algemeen Dagblad. ,,Het is volstrekt onethisch om dierproeven te doen om zenuwgassen te testen. Wat ons betreft worden die experimenten per direct gestopt.” Wassenberg stelt vandaag Kamervragen over de proeven aan minister Bijleveld.