Main content

Inhoud

Brief aan de ministers over aangenomen motie fokverbod nertsen vanwege corona

Nieuws: 10 juli 2020
Bont

Op 10 juli 2020 hebben wij samen met Bont voor Dieren een brief gestuurd naar minister Schouten en minister De Jonge betreffende de aangenomen motie van het fokverbod. In deze brief spreken wij onze verbijstering en afschuw uit over het niet uitvoeren van de aangenomen motie. Op 23 juni is in de Tweede Kamer de motie van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid aangenomen, die het beroepsmatig fokken van dieren gevoelig voor het coronavirus verbiedt. Dit zou betekenen dat alle nertsenfokkerijen in Nederland snel moeten sluiten. Ruim een week later gaf het kabinet aan nog niet van plan te zijn om een direct verbod op het fokken van nertsen in te stellen.

De brief

Minister C.J. Schouten
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister H.M. de Jonge
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en Sport

cc: Vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
cc: Vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amsterdam, 10 juli 2020
Betreft: aangenomen motie fokverbod nertsen vanwege corona

Geachte minister Schouten, geachte minister De Jonge,

Vol verbijstering hebben wij kennisgenomen van uw reactie op de aangenomen motie over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus. U vindt een fokverbod op dit moment niet opportuun, omdat de paartijd van nertsen in het voorjaar is.

De Tweede Kamer heeft in meerderheid besloten dat een verbod er moet komen. U besluit nu in minderheid dat u voorlopig geen uitvoering hoeft te geven aan dit besluit. Dit terwijl de besmettingen, ondanks alle genomen maatregelen, nog steeds doorgaan.

Inmiddels zijn op tweeëntwintig nertsenfokkerijen minimaal 850.000 nertsen vergast. Het is niet straks, maar nú het moment om een einde te maken aan deze dieronvriendelijke industrie. Voor de dieren, zodat niet nog meer levende wezens hoeven te lijden. En voor het algemene belang van de volksgezondheid, zodat mogelijke uitbraken door reservoirs voorkomen kunnen worden. Daarnaast ook voor de nertsenhouders, zodat zij snel duidelijkheid hebben en plannen kunnen maken voor de toekomst.

Wij vertrouwen erop dat u deze democratisch aangenomen motie serieus neemt en de stappen neemt die daar logischerwijs uit volgen.

Met vriendelijke groet,

Sandra Schoenmakers
Directeur Bont voor Dieren

Susan Hartland
Directeur Animal Rights

Het antwoord van 6 augustus

Hartelijk dank voor uw brief van 10 juli 2020 waarin u uw interesse toont in de uitvoering van de aangenomen moties. Bij deze brief stuur ik u, mede namens de minister van VWS, een reactie op uw brief.

Zoals u aangeeft heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren geeft de minister van LNV alleen de bevoegdheid om maatregelen, zoals een vervoersverbod en een fokverbod, te treffen om verspreiding van SARS-CoV-2 bij nertsen te voorkomen (artikel 77 van de wet) en niet om andere motieven, In onze reactie op de motie waar u in uw brief op doelt geven de minister van VWS en de minister van LNV aan dat nertsen slechts één keer per jaar jongen krijgen en daartoe in het begin van het jaar gedekt worden. Een fokverbod instellen is dus op dit moment niet opportuun en heeft geen meerwaarde in de bestrijding van SARS-CoV-2 in de nertsenhouderij.

In diezelfde brief geven wij aan dat we een vinger aan de pols houden en dat wij aan het eind van het jaar, en dus voordat de paartijd van nertsen aanvangt, een besluit nemen over of een fokverbod op dat moment nodig is om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen. De uitvoering van deze motie zal aan het einde van dit jaar, op basis van de risico's die we dan zien, dus opnieuw worden overwogen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Animal Rights

Animal Rights leest dit als: In augustus komt er een 'take-it-or-leave-it' stoppersregeling voor de nertsenfokkers, want het vervoersverbod blijft gewoon in stand en eind 2020 komt daar een fokverbod boven op "om verspreiding van SARS-CoV-2 bij nertsen te voorkomen." Dat betekent dat er in 2021 vervolgens niets te verdienen valt voor de nertsenfokkers terwijl er wel kosten zijn en zo wordt de stoppersregeling steeds aantrekkelijker.

Omdat deze regering notoire onbetrouwbaar is, blijven we echter wel de uitvoering van de motie eisen.

Stop de verkoop van bont TEKEN NU DE PETITIE Bont

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer