Main content

Inhoud

BREAKING: nieuwe undercoverbeelden onthullen het vreselijke lot van proefdieren

Nieuws: 8 april 2021
Dier­proeven

Schokkende beelden van een klokkenluider hebben het vreselijke lot van proefdieren onthuld in het Spaans pharmabedrijf Vivotecnia. Vivotecnia voert studies uit naar de veiligheid van producten voor de cosmetica-, de chemische en de agrochemische industrie. De dieren die gebruikt worden zijn onder meer apen, varkens, honden, konijnen, muizen en ratten. Jen Hochmuth van Animal Rights: "Deze vreselijke beelden tonen dat er op geen enkel moment rekening wordt gehouden met de angst, pijn en stress van onschuldige dieren. Levende dieren worden geminimaliseerd tot wegwerpproducten."

Bekijk hier de horrorbeelden gemaakt door onze collega's van Cruelty Free International.

Er kan geen twijfel over bestaan dat dergelijke nodeloze wreedheid onnodig leed en onnodig lijden veroorzaakt. Het is ook onwettig.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Opzettelijke daden van nodeloze wreedheid tegen hulpeloze dieren

Cruelty Free International heeft vandaag vreselijke undercoverbeelden naar buiten gebracht van dierproeven.1 Dit dierenleed is volstrekt onacceptabel. Op de beelden, die door een klokkenluider zijn gemaakt, is te zien hoe dieren worden bespot en zwaar mishandeld. Er is te zien hoe een hooggeplaatst personeelslid een gezicht tekent op de genitaliën van een aap terwijl het dier op de tafel wordt vastgebonden en zijn bloed wordt afgenomen. Er is ook te zien hoe honden en ratten worden rondgeslingerd en hoe er zonder verdoving levende dieren worden opengesneden.

Op de video is te zien hoe jonge apen fysiek in bedwang worden gehouden, zonder verdoving om hun angst te verminderen; apen krijgen klappen op hun kop, er wordt aan hun vacht getrokken en ze worden vervloekt omdat ze tegenstribbelen. We zien konijnen worstelen in hun fixatieapparatuur, eruit vallen en ernstige verwondingen aan de ruggengraat oplopen.

Inbreuken op Europese Wet

Uit de vreselijke beelden blijkt naast het wrede gedrag van de personeelsleden, dat de huisvesting en verzorging van de proefdieren niet conform de Europese wet zijn. Honden worden vaak gescheiden van hun kooigenoten in slecht onderhouden, kale behuizing zonder speelgoed of strooisel, zonder regelmatige bewegingsprogramma's. Varkens worden in etages gehuisvest in een donkere ruimte op een harde roostervloer, zonder rustplaatsen, zonder strooisel en zonder verrijking.

De technieken voor het oppakken en in bedwang houden van de dieren zijn volstrekt ongeschikt, de dieren worden aan de nek, de oren en de staart opgepakt. Dieren lijden meer dan nodig is als gevolg van de routinepraktijken die worden toegepast bij procedures zoals orale maagsonde en bloedafname.

Dit is geen op zichzelf staand incident. In oktober 2019 waren vreselijke beelden van mishandelde proefdieren opgedoken, vastgelegd door de dierenrechtenorganisaties SOKO Tierschutz en Cruelty Free International. Sinds 2015 hebben er 9 inspecties in het LPT plaatsgevonden, waarvan 7 onaangekondigd. In de inspectieverslagen werden talloze inbreuken vastgesteld, o.a. dat de apen in veel te kleine kooien gehouden werden en dat de proefdieren aanzienlijk lijden op lange termijn. Ondanks deze inspectieverslagen werden er geen gerechtelijke stappen ondernomen totdat de undercoverbeelden de wereld ingingen.

Animal Rights neemt het heft in eigen handen

De omvang van dit misbruik en het onvoorstelbare lijden van apen, konijnen en muizen is een duidelijk bewijs dat de huidige EU-maatregelen proefdieren niet voldoende beschermen. Animal Rights eist een dringende herziening door de Europese Unie van alle toxiciteitsproeven en een actieplan met een stappenplan om een einde te maken aan dierproeven. Elk jaar worden in Vlaanderen bij meer dan de helft van de proefdierlabo’s inbreuken vastgesteld op de wet van de bescherming van proefdieren.1 En daarbij is er alleen nog maar sprake van de labo’s die daadwerkelijk gecontroleerd worden. Want alleen een derde van alle laboratoria wordt jaarlijks gecontroleerd.

Lees ook: Wat gebeurt er achter gesloten labodeuren?

Een wet is echter slechts zo goed als de handhaving ervan en daarom biedt Animal Rights ReportAnimalTesting.eu aan als een online portaal waar iedereen vertrouwelijk melding kan maken van activiteiten rond dierproeven die aanleiding geven tot bezorgdheid in de Europese Unie. Jen Hochmuth: “Volgens Animal Rights is het onmogelijk om die kloof tussen wetgeving en uitvoering inzake proefdierbescherming te dichten in een industrie die zonder bedenkingen dieren angst en stress bezorgt. Daarom pleit Animal Rights ook voor de volledige vervanging van dierproeven door innovatieve ethische onderzoeksmethoden.”

Acties voor Wereldproefdierendag

Op zaterdag 24 april 2021 houdt Animal Rights demonstraties aan de KU Leuven en bij apenhandelaar Hartelust in Tilburg naar aanleiding van Wereldproefdierendag.

Volgens Jen Hochmuth is de actie noodzakelijk: “Het standpunt van Animal Rights is dat dieren überhaupt niet gebruikt dienen te worden in experimenten en dat er ingezet moet worden op moderne dierproefvrije methoden. Daar hoeft geen enkel dier voor gebruikt of gedood te worden. Onze wetenschap kan en moet zo veel beter. We zijn het de proefdieren en onszelf verschuldigd.”