Main content

Inhoud

Belgische stalbranden eisen onbekend aantal slachtoffers

Nieuws: 31 augustus 2019
Slacht

Animal Rights deed onderzoek naar stalbranden in België en kwam daarbij tot de schokkende ontdekking dat er nergens cijfers worden bijgehouden over precieze dodelijke slachtoffers. Zowel de brandweer als de nationale verzekeringsmaatschappijen lieten Animal Rights weten dat zulke cijfers onbestaande zijn. De bevoegde federale overheid, brandweer en verzekeringsmaatschappijen hebben op dit moment nog steeds geen overzicht op het totale aantal stalbranden en het aantal dodelijke slachtoffers van de voorbije jaren in België. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert verontwaardigd: “Uit ons onderzoek blijkt dat vorig jaar minstens 19 stalbranden plaatsvonden waarin ongeveer 135.000 dieren het leven lieten.” 1

Uit ons onderzoek blijkt dat vorig jaar minstens 19 stalbranden plaatsvonden waarin ongeveer 135.000 dieren het leven lieten

Els Van Campenhout, Animal Rights

Recentste stalbrand wakkerde politieke discussie aan

In maart van dit jaar stierven zo’n 2500 varkens in een grote stalbrand in Pittem, West-Vlaanderen. Politicus Bart Caron van Groen trok daarop aan de alarmbel, omdat het zo niet verder kan: “Ons lijkt het logisch dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een soortgelijk actieplan als in Nederland ook in Vlaanderen uitrolt om toekomstige drama’s te voorkomen.” 1

Geen cijfers over slachtoffers stalbranden

Uit onderzoek blijkt dat de Belgische overheid tot op vandaag nog steeds geen cijfers bijhoudt over het aantal stalbranden dat jaarlijks in België plaatsvindt. 1

Verder konden zowel de brandweer als de overkoepelende verzekeringsmaatschappij Assuralia en ANPI VZW (opgericht op initiatief van de Belgische verzekeringsondernemingen, gegroepeerd in de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (Assuralia)) niet antwoorden op de vragen die Animal Rights stelde i.v.m. het precieze aantal slachtoffers onder de stalbranden van de voorbije jaren.

Verschillende kranten berichtten wel over stalbranden, maar vermoedelijk wordt niet elke brand vermeld. Bovendien is het niet altijd duidelijk over hoeveel dodelijke slachtoffers het gaat per brand.

De enige manier om dit leed te stoppen is kiezen voor plantaardige voeding. Zo draag je niet bij aan deze gewetenloze en harteloze industrie waarin dieren uitgebuit worden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Schrijnende brandveiligheid in Belgische stallen

Eerder dit jaar zei Bart Caron: “Cru gesteld: toiletrollen zijn even goed beschermd tegen brand als landbouwdieren. De voorschriften voor landbouwstallen zijn even pover als die voor opslagplaatsen van brandbare producten als papier. Brandmelders en sprinklerinstallaties zijn niet overal verplicht, er is amper controle op de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden voor de dieren zijn schaars tot onbestaande. Drie pertinente zaken waar in Nederland via een gecoördineerd ‘actieplan stalbranden’ aan gewerkt wordt.” 1

Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat in 2018 minstens 19 stalbranden in Belgische stallen plaatsvonden, waarbij meer dan 135.000 dieren om het leven kwamen.

Evacuatie moeilijk tot onmogelijk

Het aantal slachtoffers tijdens één brand loopt al snel op door de industriële wijze waarop landbouwdieren gehouden. In de stallen zitten dieren vaak ook nog opgesloten in groepskooien, kraamkooien of dekstallen. Dit zijn stuk voor stuk nauwe constructies van stalen pijpen en afscheidingsplaten. De dieren kunnen bijgevolg onmogelijk zelf ontsnappen bij brand en ook voor de boer of brandweer is het moeilijk tot onmogelijk om hen te bevrijden. Daarbovenop zijn vele stallen ook ongelooflijk smerig en dieren leven boven de beerputten die gevuld zijn met hun eigen mest. Het enorme aantal dieren per stal garandeert bij iedere brand opnieuw een massaslachting. 1

Het gaat om minstens honderdduizenden dieren die de voorbije jaren het leven lieten bij het uitbreken van branden in Belgische stallen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Minister Ducarme wil problematiek niet opvolgen

Brandveiligheid is een een federale bevoegdheid en dat betekent dat ook de stalbranden enkel onder de federale bevoegdheid vallen. In 2018 beloofde Groen politicus Bart Caron aan te dringen bij zijn collega’s op federaal niveau, om de stalbrandenproblematiek op de agenda te zetten. 1

Later in 2018 stelde Kamerlid Yoleen Van Camp de volgende vragen aan bevoegd minister Binnenlandse Zaken Ducarme: "Hoeveel van de vandaag operationele Belgische veestallen werden gebouwd na 15 augustus 2009 en dienen met andere woorden te voldoen aan de voorwaarden inzake brandveiligheid als voorgeschreven in bijlage 6 toegevoegd aan het KB van 19 december 1997? Kan u die cijfers opsplitsen per regio? Hoeveel stalbranden vonden er de voorbije 5 jaar plaats en hoeveel dieren kwamen daarbij om? Kan u die cijfers opsplitsen per jaar en per regio?” 2

Minister Ducarme antwoordde dat hij de problematiek niet opvolgt en dat ook niet van plan is. De minister liet ook weten dat hij uiterlijk op 30 september verder zal reageren op de vragen van Van Camp. Animal Rights wil graag een antwoord van de minister op de stalbrandenproblematiek 3

Animal Rights wil dat stalbranden in kaart gebracht worden

Het is onacceptabel dat er anno 2019 nog steeds geen cijfers zijn voor België en dat de bevoegde minister geen interesse toont om de problematiek op te volgen. Animal Rights wil dat er het aantal stalbranden en het aantal dodelijke slachtoffers zo snel mogelijk in kaart gebracht wordt.

Kies plantaardig

Animal Rights staat achter een volledige transitie naar plantaardige voeding. Veiligere stallen zijn geen oplossing voor het vele leed dat de industriële veeteelt met zich meebrengt. Om een diervriendelijke toekomst te kunnen garanderen moeten we niet streven naar steeds veiligere stallen, maar naar lege stallen en vervolgens geen stallen.