Main content

Inhoud

Aquacultuur: niet meer dan een uitwas van de vee-industrie

Nieuws: 23 maart 2023
Slacht

Speech van Animal Rights campagneleider Els Van Campenhout bij de demonstratie op 15 maart 2023 tegen de plannen van Columbi Salmon om de grootste zalmkwekerij van Europa te bouwen in Oostende.

Bedankt allemaal om zo massaal aanwezig te zijn vandaag. Vandaag staan we hier samen om op te komen voor de miljoenen vissen die zouden gaan lijden in Oostende.

Vissen leven onder water en we kunnen hen niet horen schreeuwen, maar het feit is dat deze dieren kunnen lijden en pijn ervaren. Onderzoek heeft intussen al overduidelijk aangetoond dat vissen pijn, angst en stress voelen. Pijnreceptoren zitten in het hele lichaam, tot in de toppen van de vinnen en ook rond de mond van vissen. Wanneer de receptoren ‘gestimuleerd’ worden, verandert het gedrag van een vis.

Het feit dat zalmen in het wild duizenden kilometers kunnen afleggen naar hun geboortewateren om zich voor te planten duidt in ieder geval op niet alleen een bewustzijn, maar ook een vorm van herinnering.

Om deze redenen alleen al, zou het voor zich moeten spreken dat zo’n massaslacht nooit toegelaten mag worden. In tijden waarin vol verwachting wordt uitgekeken naar kweekvis - dat net zoals kweekvlees het dierenleed de wereld moet uithelpen - is het idee om jaarlijks 3 miljoen zalmen op elkaar te gaan proppen in landtanks een volledig krankzinnig idee. Bij Columbi Salmon zouden tot wel 18 zalmen samen gepropt zitten op 1 kubieke meter in de landtanks.

Dat laten wij niet zomaar gebeuren. Vorig jaar dienden we samen met Bite Back, Sea First Foundation, Sea Shepherd, Climaxi, GAIA en nog meer milieuorganisaties bezwaar in tegen deze absurde plannen. De Provincie van West-Vlaanderen wilde nog steeds de vergunning afleveren, ondanks de bezwaren. Daarop gingen onder andere Animal Rights, Sea First, Climaxi en GAIA in beroep. Het dossier ligt nu op het bureau van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. Zij zal beslissen of dit project groen licht krijgt of niet.

Columbi Salmon schrijft op hun website, dat ze willen bijdragen aan een betere en meer duurzame wereld. Er staat letterlijk te lezen: “Onze aanpak is transparant en circulair met een minimale CO2-voetafdruk.” Maar tegelijk is er in hun aanvraag nergens iets terug te vinden over wat er precies met al dat water gaat gebeuren dat ze gebruiken.

Animal Rights ging eerder deze maand persoonlijk in gesprek met de CEO van Columbi Salmon. Uit dat gesprek bleek dat de CEO geen idee heeft wat er met al het vervuilde water zal gebeuren. Op de vragen vanwaar de ouderdieren en eieren zouden komen, waaruit de zalmen geboren worden die in de landtanks een kort en miserabel bestaan tegemoet gaan, kon evenmin een antwoord gegeven worden. Dit project roept steeds meer vragen op!

Zelfs als we het dierenleed even buiten beschouwing laten, is het alleen al om de vraagtekens die bij de afvallozing komen kijken totaal onvergunbaar. De stad Oostende en de Provincie zien alleen maar jobs, jobs en nog eens jobs. Economisch rendement op de kap van de dieren krijgt groen licht zonder nog maar naar de échte details van die vergunningsaanvraag te gaan kijken.

Zalmkwekerijen zijn kweekvijvers voor dierenleed, en niet meer dan een uitwas van de vee-industrie die dieren ziet als product dat kost wat kost zo efficiënt mogelijk geproduceerd moet worden. Europa wil in 2027 kooisystemen voor landbouwdieren verbieden en tegelijk worden enorme aantallen vissen op elkaar gepropt in landtanks zodat ze amper nog kunnen bewegen. Ook dit soort systemen zouden moeten verboden worden. En daarom is het zo belangrijk dat wij hier allemaal samen zijn vandaag. Een stem voor de dieren, want zij worden in dit verhaal van greenwashing en milieutechnische documenten en vergunningen, helemaal vergeten. En dat laten wij niét gebeuren!