Main content

Inhoud

Animal Rights: trek vergunning nertsenfokkerijen in

Nieuws: 19 november 2015
Bont

Animal Rights eist van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland dat zij de vergunningen van 26 nertsenfokkerijen intrekt. In Zeeland is Gedeputeerde Staten verzocht een lopende vergunningsaanvraag af te wijzen.

‘De nertsenfokkers hebben gegokt en verloren. Wij willen nu met de wet aan onze kant het leed van 550.000 nertsen voorkomen.’

Robert Molenaar, Animal Rights

Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. Dit verbod was op 21 mei 2014 tijdelijk buiten werking gesteld door een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag. Deze uitspraak maakte het voor de nertsenfokkers mogelijk om flink uit te breiden. Op 10 november 2015 heeft het Gerechtshof in Den Haag de Nederlandse Staat alsnog in het gelijk gesteld. Daarmee is de wet weer onverkort vanaf 15 januari 2013 van kracht. Alle uitbreidingen na deze datum zijn met deze uitspraak in een klap illegaal geworden.

Molenaar:

Meer dan 110.000 vergunde moederdieren zijn er door de uitbreidingen bij gekomen op 26 nertsenfokkerijen. De moederdieren brengen gemiddeld vijf jongen voort. Het gaat daarom om 550.000 jonge nertsen op jaarbasis die extra vergast worden. Met het handhavingsverzoek willen wij het dierenleed aanpakken.

Animal Rights eist dat de betrokken provincies de vergunningen van deze nertsenfokkerijen intrekken en dat de overtreders gecontroleerd worden op het aantal gehouden nertsen.

Molenaar:

Binnen drie weken zullen de jonge nertsen vergast worden met koolstofmonoxide. De moederdieren en de reuen worden geselecteerd voor het volgende fokseizoen. Het is dan ook noodzaak dat de betrokken provincies snel ingrijpen.

In Nederland worden op 200 nertsenfokkerijen 6.6 miljoen nertsen gefokt. De Wet verbod pelsdierhouderij geeft de nertsenfokkers compensatie in de vorm van tijd. Zij mogen tot 1 januari 2024 nertsen fokken voor bont. Het opzetten van nieuwe nertsenfokkerijen en uitbreidingen zijn niet toegestaan.