Main content

Inhoud

Animal Rights roept politiek op tot wetswijziging

Nieuws: 10 juli 2024
Slacht

Nadat het Hof van Cassatie op 11 juni 2024 de schandalige uitspraak deed dat organisaties zoals Animal Rights geen belanghebbende zijn in rechtszaken waarbij dieren mishandeld worden, vraagt de dierenrechtenorganisatie politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een wetswijziging door te voeren om dit in de toekomst te gaan voorkomen.

Lees ook: Geen gerechtigheid voor dieren in het Hof van Cassatie

Oproep: politici, verander de wet!

Animal Rights schreef in de ochtend van 10 juli 2024 enkele politici, waaronder Ben Weyts en Meyrem Almaci, een e-mail met de volgende boodschap:

Geachte minister Weyts, geachte politici

Zoals jullie allen waarschijnlijk vernomen hebben, is er gisteren in de media heel wat verschenen over het onbegrijpelijke arrest van het Hof van Cassatie dat op 11 juni van dit jaar uitgesproken werd.

Een wetswijziging is dan ook aan de orde, zodat dierenrechtenorganisaties kunnen blijven opkomen voor dieren in de rechtbank. Wij hopen ten zeerste dat we op onze politici kunnen rekenen om deze belangrijke wijziging binnenkort door te voeren met de nieuwe regering.

Hieronder kunnen jullie alle artikelen in de media vinden en in bijlage een artikel over het arrest dat eerder verscheen in de juristenkrant.

Reactie van Meyrem Almaci

Politica Meyrem Almaci liet ons al snel na het mailtje weten dat ze bezig zijn met een nieuw wetsvoorstel en zal ons op de hoogte houden.

Ook juridische wereld bekritiseert het arrest

Op 9 juli verscheen in De Standaard een artikel over het arrest, waarbij Animal Rights aan het woord kwam. Daarnaast kwamen juridische experten aan het woord die het arrest openlijk veroordeelden:

Juriste Paulien Christiaenssen van de KU Leuven reageerde:
“Tot nu konden Gaia en Animal Rights zich moeiteloos burgerlijke partij stellen in rechtszaken rond dierenmishandeling. Dat gebeurde ook vaak. Cassatie heeft daar nu genadeloos komaf mee gemaakt. De gevolgen zijn voor mij juridisch onaanvaardbaar en ongrondwettig. Als we inbreuken op dierenwelzijn willen aankaarten, zijn we in grote mate ­afhankelijk van dierenrechtorganisaties. Zij treden op als waakhond, voor de overheid is dierenwelzijn niet altijd een prioriteit.”

En rechtswetenschapper Simon Van Eekert van de KU Leuven zei daarover:
“Milieuverenigingen dienen een algemeen belang: ze strijden voor biodiversiteit of de kwaliteit van lucht en water. Opdat ze naar de rechter kunnen stappen voor ­inbreuken tegen de milieuwet­geving, maakt een internationaal verdrag – het Verdrag van Aarhus – voor hen een uitzondering. Het is al controversieel dat de rechter stelt dat een dierenrechtenvereniging geen milieuvereniging is en zich dus niet op dat verdrag mag beroepen. Maar sinds 2018 staat ook letterlijk in de wet dat verenigingen die ‘opkomen voor fundamentele vrijheden en rechten ­gewaarborgd in internationale verdragen’ rechtszaken in een algemeen belang mogen aanspannen om die algemene doelen te bereiken. Het Hof van Cassatie interpreteert die wet van 2018 nu zo restrictief dat dierenorganisaties daar alsnog buiten vallen.”

Juridische tijdlijn

Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen die vooraf gingen aan het arrest van het Hof van Cassatie

Op 11 september 2017 bracht Animal Rights schokkende beelden naar buiten uit het runderslachthuis te Izegem. Op de beelden is te zien hoe werknemers runderen systematisch mishandelden met de elektrische prikkelaar en stokslagen gaven en één stier werd zelfs anaal gepenetreerd. De bedwelming ging regelmatig mis, de dieren zagen hoe hun soortgenoten opgetakeld werden en meerdere runderen werden bij volle bewustzijn de keel doorgesneden.

Animal Rights diende meteen een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het slachthuis Verbist Izegem en tegen de zaakvoerder wegens dierenmishandeling.

Na vier jaar juridische strijd, werd het slachthuis op 22 maart 2021 vrijgesproken voor dierenmishandeling, maar wel veroordeeld voor inbreuken op hygiëne. De rechtbank in Ieper weigerde de beelden van Animal Rights uit het slachthuis van Izegem als bewijs te accepteren omdat ze verkregen zijn zonder toestemming en daardoor inbreuken op de privacywetgeving zouden vormen.

Animal Rights ging daarop in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.

Op 20 oktober 2023 kreeg Animal Rights dan toch gelijk toen het Hof van Beroep een historische uitspraak deed, waarbij slachthuis Verbist schuldig werd bevonden aan grove dierenmishandeling op basis van de onthullende undercoverbeelden van Animal Rights.

Het Hof weerlegde het eerdere privacy-oordeel en erkende de legitieme rol van undercoveracties in het blootleggen van misstanden. Bovendien bevestigde het Hof dat slachthuis Verbist nalatig was in het waarborgen van het welzijn van de dieren tijdens het doden en gerelateerde activiteiten, het opstellen van passende werkmethoden en het implementeren van effectieve monitoringprocedures.

Het Hof van Beroep zei daarbij letterlijk: “Er is sprake van grove schending van het dierenwelzijn, waarbij de te slachten dieren als dode, gevoelloze voorwerpen op brutale wijze werden behandeld. Dat dieren wezens met gevoelens zijn en zij fysiek en psychisch kunnen lijden, werd op manifeste wijze miskend.”

Zoals Animal Rights verwachtte hadden zowel slachthuis Verbist als de eigenaar Verbist op 7 december 2023 een cassatieberoep ingediend bij het Hof van Cassatie. Animal Rights heeft daarom ook een cassatie advocate ingehuurd om dit horrorslachthuis voor eens en altijd veroordeeld te krijgen voor grove dierenmishandeling.

Op 11 juni 2023 volgde de uitspraak van het Hof van Cassatie: daarbij volgde het Hof de absurde redenering dat Animal Rights niet voor dieren mag opkomen in de rechtbank, waarvan de dierenrechtenorganisatie geen eigenaar is en dat alleen de eigenaar van de dieren hierbij ‘te lijden’ zou hebben en klacht zou kunnen indienen. Dat betekent concreet dat dierenmishandeling bij dieren die een wettelijke eigenaar hebben (in dit geval was dit het slachthuis) gewoon kan gebeuren en dat de hoogste rechtbank van het land hier de ogen voor sluit.

Het Hof van Cassatie vernietigde daarmee de eerdere uitspraak van het Hof van Beroep van Gent en stuurt de zaak nu door naar het Hof van Beroep Antwerpen. De openingszitting zal later dit jaar plaatsvinden.

Van Campenhout: "Wat eigen is aan alle rechtszaken die Animal Rights voert, is dat dierenmishandelaars in de rechtbank alle soorten argumenten gaan aanhalen - gaande van privacy, het wijzen met de vinger naar de klokkenluider, tot ons grondwettelijke recht om te mogen opkomen voor dieren in de rechtbank - zodat er zo weinig mogelijk gepraat wordt over het vreselijke leed dat de dieren is aangedaan."

Animal Rights blijft zich echter inzetten voor toegang tot de rechtbank, zodat de allerzwaksten in onze maatschappij gehoord kunnen worden en ook zij gerechtigheid in de rechtbank kunnen krijgen.