Main content

Inhoud

Animal Rights lanceert meldpunt ReportAnimalTesting.eu

Nieuws: 1 december 2020
Dier­proeven

Animal Rights heeft een maand geleden het kabinet van de minister voor dierenwelzijn Ben Weyts gecontacteerd voor een toelichting op de opgevraagde inspectieverslagen die waren uitgevoerd door de dienst Dierenwelzijn. Tot nu toe hebben we echter nog geen antwoord ontvangen. Daarom heeft Animal Rights besloten om het heft in eigen handen te nemen en het online portaal ReportAnimalTesting.eu te lanceren waar getuigen van dierenmishandeling van proefdieren vertrouwelijk meldingen kunnen maken.

JAARLIJKS INBREUKEN IN PROEFDIERLABO’S

Elk jaar worden in Vlaanderen bij meer dan de helft van de proefdierlabo’s inbreuken vastgesteld op de wet van de bescherming van proefdieren. En daarbij is er alleen nog maar sprake van de labo’s die daadwerkelijk gecontroleerd worden. Want alleen een derde van alle laboratoria wordt jaarlijks gecontroleerd. In 2016 werden inbreuken vastgesteld in 28 van de 42 geïnspecteerde labo’s, in 2017 was dat het geval in 24 op 43 labo’s, in 2018 in 21 op 39 labo’s en in 2019 in 25 op 42 labo’s.1 Fokkers, leveranciers en gebruikers van niet-menselijke primaten moeten ten minste eenmaal per jaar worden geïnspecteerd.

Lees ook: Wat gebeurt er achter gesloten labodeuren?

Inspecties zijn een falende maatregel die enkel en alleen om het afvinken van minimale wettelijke verplichtingen draait en niet daadwerkelijk om het beschermen van proefdieren.

Jen Hochmuth, Animal Rights

PROEFAPEN AAN DE KU LEUVEN IN DE VERGEETPUT

Volgens Animal Rights campagne coördinator Jen Hochmuth zijn deze maatregelen sowieso louter ‘greenwashing’ en doen inspecties als het erop aan komt niets voor proefdieren: "Inspecties zijn een falende maatregel die enkel en alleen om het afvinken van minimale wettelijke verplichtingen draait en niet daadwerkelijk om het beschermen van proefdieren." Een gebroken arm, een epilepsieaanval, ontstoken open hoofdwonden en levensbedreigend bloedverlies bij apen aan de KU Leuven… Zo luidt het in een van de inspectieverslagen over het apenlab van de KU Leuven die Animal Rights bij de overheid heeft opgevraagd. Wat doet de overheid met zulke bevindingen? Voorlopig niets! Daarom heeft Animal Rights besloten om het heft in eigen handen te nemen en het online portaal ReportAnimalTesting.eu te lanceren waar getuigen van dierenmishandeling van proefdieren vertrouwelijk meldingen kunnen maken.

Lees ook: Ben Weyts: uw inspectiedienst doet haar werk niet

ONLINE PORTAAL VOOR MISBRUIK OF ILLEGAAL GEDRAG ROND DIERPROEVEN

Richtlijn 2010/63/EU is de wetgeving van de Europese Unie (EU) “betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt” en is een van de strengste ethische en welzijnsnormen ter wereld. 1 Een wet is echter slechts zo goed als de handhaving ervan en daarom hebben de dieren jouw hulp nodig om ze te beschermen door het melden van dierenmishandeling. Animal Rights biedt ReportAnimalTesting.eu aan als een online portaal waar iedereen vertrouwelijk melding kan maken van activiteiten rond dierproeven die aanleiding geven tot bezorgdheid in de Europese Unie.

FACILITEIT OF TRANSPORT

Ben je getuige geweest van dierenleed, -mishandeling of -verwaarlozing binnen een dierproeffaciliteit of tijdens het transport van dieren die bestemd zijn voor dierproeven?

HUISVESTING

Is het je opgevallen dat niet is voldaan aan de minimumeisen voor de huisvesting en verzorging van proefdieren zoals vastgelegd in Richtlijn 2010/63/EU?

EXPERIMENT

Ben je getuige geweest van een experiment waarvoor de regels van Richtlijn 2010/63/EU niet goed zijn nageleefd?

ALTERNATIEVE METHODE

Ben je op de hoogte van dierproeven waarvoor een alternatieve methode bestaat die door de Europese Unie wordt erkend?

RAPPORTEER NU

Deel deze informatie dan met ons, zodat wij met jouw hulp misstanden aan het licht kunnen brengen en dierenmishandelaars gestraft kunnen worden.

Om een tip zo nuttig mogelijk te maken, willen we je vragen om ons een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de feiten te geven, inclusief datum, adres van de locatie, naam van het betrokken bedrijf en eventuele foto’s en video’s toe te voegen.

Link naar ReportAnimalTesting.eu

Vervang Dierproeven

Volgens Animal Rights is het onmogelijk om die kloof tussen wetgeving en uitvoering inzake proefdierbescherming te dichten in een industrie die zonder bedenkingen dieren pijn angst en stress bezorgdt.

Daarom pleit Animal Rights ook voor de volledige vervanging van dierproeven door innovatieve ethische onderzoeksmethoden.