Main content

Inhoud

Animal Rights heeft lak aan de loze woorden van de KU Leuven, wij willen daden zien.

Nieuws: 1 februari 2021
Dier­proeven

Morgen 2 februari organiseert Animal Rights een protestactie van 10u tot 12u op de Oude Markt van Leuven tijdens het jaarlijkse patroonsfeest van de KU Leuven. Animal Rights pleit voor een stopzetting van alle experimenten op apen na 30 jaar vol dierenleed zonder concrete resultaten. Verder wil Animal Rights voorkomen dat de KU Leuven op het einde van de rit de proefapen afmaakt in plaats van ze in een opvangcentrum te plaatsen. Jen Hochmuth: “Terwijl de KU Leuven haar glorie viert en eredoctoraten uitreikt, richten wij de schijnwerpers op hun oneervolle praktijken rond apenproeven.”

Stuurt de KU Leuven de apen terug naar het BPRC?

Naar aanleiding van onze laatste maandelijkse protestactie heeft de KU Leuven in een reactie bevestigd dat in het verleden al verschillende apen met pensioen zijn gegaan, maar dat dit niet met alle dieren gebeurt.1 Volgens onderzoek van Animal Rights is de samenwerking met Stichting AAP, een gespecialiseerd opvangcentrum in Nederland reeds in 2014 gestopt. We hebben een sterk vermoeden dat de KU Leuven sindsdien proefapen die klaar zijn voor pensioen terug naar het BPRC in Nederland stuurt, het grootste apentestcentrum van Europa en de plek waar de KU Leuven ze in eerste instantie koopt aan een gepeperde prijs van 7000 euro voor een leven.

Jen Hochmuth: “Het zou heel schokkend zijn als dit het geval is. Na hun leven als gevangenen, zonder ooit een misdrijf te hebben begaan, verdienen alle proefapen een waardig pensioen en geen stank voor dank.”

Of worden de apen als vervallen producten geliquideerd?

In dezelfde reactie benadrukte de universiteit dat geen enkel dier nutteloos gedood wordt, al gebeurt het dat dieren bij een laatste experiment worden ingezet waarbij het nodig is om ze te doden om zo de hersenen te kunnen onderzoeken. "Dat is natuurlijk ook een sluwe manier om op het pensioengeld te besparen”, suggereert Hochmuth.

Al lijkt dit dan ook niet altijd het geval te zijn. In het inspectieverslag uitgevoerd door de Dienst Dierenwelzijn van 2018 staat het volgende vermeld: “Primaat Rocco is klaar voor pensionering. De professor beslist wanneer de primaten klaar zijn voor pensionering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren: deelgenomen experimenten, gedrag in groepsvestiging.”

Mocht Rocco op pensioen of is hij gedood?

Animal Rights probeert erachter te komen wat er met Rocco is gebeurd. Voor elke proefaap wordt een dossier bijgehouden. Dit dossier moet bewaard worden en beschikbaar blijven van bij de geboorte van het proefdier (of zo spoedig mogelijk daarna) tot minstens drie jaar na de dood of na de adoptie van het dier. Maar onze aanvraag voor inkijk in de individuele levensloopdossiers van de proefapen in het kader van Openbaarheid werd ons door de Dienst Dierenwelzijn geweigerd.

“Net omdat dierproeven met apen weinig maatschappelijk draagvlak hebben, moeten de overheid en de KU Leuven hun verantwoordelijkheid opnemen en open en eerlijk communiceren ”, benadrukt Hochmuth.

Animal Rights wil de dialoog met de KU Leuven aangaan

Animal Rights heeft ook contact opgenomen met Luc Seels, de rector van de KU Leuven en wacht nog steeds op een reactie. Luc Seels is ook de voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). In een persbericht kondigde de VLIR nog aan dat 19 Belgische onderzoekscentra (waaronder ook de KU Leuven) de transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek hebben ondertekend met een duidelijke stelling: “Maximale transparantie over dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek is een must voor de Vlaamse universiteiten”. 1

Luc Seels zei onder meer "Door open te communiceren willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren nog nodig zijn en welke initiatieven genomen worden om het aantal proeven met dieren te verminderen of ze te vervangen door alternatieve methoden".2

Animal Rights gelooft in openheid en overleg en daarom rekenen we erop dat de KU Leuven ook de ondertekende transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek en dierenwelzijn nastreeft. We verzoeken de KU Leuven om het aantal proefapen dat naar een opvangcentrum gestuurd is en het aantal dat geëuthanaseerd werd openbaar te maken.

Animal Rights wil helpen met de pensionering van de proefapen

Met Animal Rights pleiten we ervoor dat de instelling waar het dier als proefdier diende, verantwoordelijk is voor de kosten van het pensioneren tot aan de eindbestemming van het dier. Er dient naar gestreefd te worden reeds in de onderzoeksbegroting een financiële reservering te maken om de kosten van pensionering te dekken.

Jen Hochmuth: “Ook al zijn we van mening dat de gebruiker betaalt, toch stellen we ons met Animal Rights bereid om een constructieve dialoog te faciliteren en onder nader te bepalen voorwaarden financiële middelen vrij te stellen om voor proefapen zoals Rocco een pensioen te verschaffen.”

Demonstratie op het Patroonsfeest van de KU Leuven

Naar aanleiding van haar Patroonsfeest bekroont de KU Leuven jaarlijks op 2 februari personen met bijzondere verdiensten. Door de coronapandemie past de KU Leuven de viering van haar Patroonsfeest aan en wordt de traditionele stoet vervangen door een online platform.1

Waar de KU Leuven niet mee trotseert is dat ze de grootste proefdiergebruiker van ons land is en de enigste onderzoeksinstelling in België die nog ouderwetste proeven op apen uitvoert. Met Animal Rights houden we daarom morgen terug een demonstratie tegen de oneervolle praktijken rond apenproeven.

Jen Hochmuth: "Het uitvoeren van dierproeven gaat onherroepelijk gepaard met dierenleed. Vanuit dat oogpunt willen we met Animal Rights dat er een einde komt aan alle dierproeven. Daroom werpen we morgen terug de schijnwerpers op de oneervolle apenproeven van de KU Leuven."

Teken onze petitie

Red de KU Leuven apen! Teken de petitie Dier­proeven

Teken nu de petitie

Ja, je mag mij bellen op het volgende nummer