Main content

Inhoud

Animal Rights eist optreden tegen verwaarloosde nertsen Rios Mink

Nieuws: 28 oktober 2015
Bont

Animal Rights heeft bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van tienduizenden nertsen bij het bedrijf Rios Mink bv in Rosmalen. De dieren worden gefokt voor hun bont.

Wij troffen bij Rios Mink zeer vervuilde kooien aan met daarin verwaarloosde en zelfs gewonde dieren die aan hun lot worden overgelaten. Hier moet tegen worden opgetreden.

Robert Molenaar, Animal Rights

Smerige kooien

Uit het beeldmateriaal, gemaakt door Animal Rights, blijkt dat de ruimte waarin de nertsen worden gehouden smerig zijn. In de nertsenfokkerij ligt onder de kooien een tapijt van uitwerpselen. Aan de kooien zelf hangen slierten met vuiligheid. Er wordt niet of nauwelijks schoongemaakt. De situatie is in strijd met artikel 1.6, derde lid, en artikel 1.7 onder d van het Besluit Houders van Dieren.

Gewonde nertsen

De gewonde dieren worden in hun kooien aan hun lot overgelaten. Dit is in strijd met artikel 2.2, lid 8 Wet Dieren en artikel 1.7 onder c van het Besluit Houders van Dieren. Nertsen zijn van nature solitair levende (water)dieren die geen andere soortgenoten in hun leefgebied dulden. Nu zitten de nertsen met vele tienduizenden op een fokkerij. De dieren zijn dan ook regelmatig met elkaar aan het vechten, met als gevolg verwondingen aan kop, staart of pels. Het uitvalpercentage op jaarbasis bedraagt zo´n 2,5%.

"Een nertsenjas is een luxe product voor de allerrijksten. Er is echter weinig luxe aan een smerige nertsenfokkerij waar tienduizenden dieren een erbarmelijk en kort leven hebben."

Robert Molenaar, Animal Rights

Rios Mink

Rios Mink heeft een vergunning voor 9.000 fokteven. De fokteven brengen begin mei circa 45.000 nertsen op de wereld. Eind november worden de fokteven en reuen voor het volgende fokjaar geselecteerd, en de overige nertsen vergast met koolstofmonoxide. Rios Mink is eigendom van een van de grootste nertsenfokkers van de wereld. Jos van Deurzen bv heeft zestien nertsenfokkerijen in Nederland en fokt jaarlijks meer dan 1 miljoen nertsen.

Nertsenfokverbod

De rechtbank besloot in 2014 het verbod op de pelsdierhouderij op te heffen omdat de nertsenfokkers onvoldoende gecompenseerd zouden worden. De nertsenfokkers vinden een overgangsperiode van meer dan tien jaar echter niet voldoende. In het hoger beroep van 3 september 2015 gaf de landsadvocaat aan dat een nertsenfokker in 3.5 jaar tijd al zijn investeringen kan terugverdienen. De uitspraak van de rechter vindt plaats op 10 november.

Animal Rights

Elk dier is een individu met recht op leven en welzijn, ongeacht nut of noodzaak voor de mens. Wij geloven in een maatschappij waarin mens en dier in harmonie samenleven.