Main content

Inhoud

Animal Rights dient bezwaar in tegen uitbreiding megastal vleeskuikens

Nieuws: 25 september 2019
Slacht

Animal Rights roept iedereen op om melding te maken wanneer er stallen uitgebreid worden of nieuwe stallen gebouwd worden

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights dient bezwaar in tegen de uitbreiding van een megastal voor vleeskuikens in het Antwerpse Poppel, een deelgemeente van Ravels. Er zouden twee nieuwe stallen gebouwd worden waarin maar liefst 150.000 vleeskuikens opgesloten zouden worden. “Deze dieren worden in gigantische stallen op industriële wijze op elkaar gepropt zonder ooit een greintje daglicht gezien te hebben. Na zes miserabele weken in de groezelige stallen worden de piepende kuikens naar het slachthuis gebracht, waar ze een verschrikkelijke dood sterven. Dit is compleet onethisch en onnodig”, aldus campagnecoördinator Els Van Campenhout.

150.000 vleeskuikens

Het bedrijf Pluda BVBA in Poppel wil uitbreiden naar 150.000 vleeskuikens. Nog tot en met 8 oktober kunnen bezwaarbrieven ingediend worden bij de gemeente Poppel.

Eerdere bezwaren voor deze stallen kon de gemeente niet overtuigen om de aangevraagde vergunningen niet af te leveren. Daarom dient ook Animal Rights nu bezwaar in en roept de organisatie op om massaal bezwaarschriften te sturen naar de gemeente. Dat kan je doen via deze link In de zoekbalk typ je 'Ravels' en dan kan je doorklikken naar Pluda BVBA en kan je een bezwaarschrift indienen. 1 2

Bezwaarschrift Animal Rights

Hieronder kan je het bezwaarschrift lezen dat Animal Rights overmaakte aan de gemeente. Gebruik ons bezwaarschrift gerust als voorbeeld om je eigen brief op te stellen naar de gemeente Ravels.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019090537
Referentie gemeente: OP/2019/00153

BEZWAARSCHRIFT

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ravels en aan de omgevingsambtenaar van de gemeente Ravels.  Animal Rights dient dit bezwaarschrift in tegen de aanvraag van een milieuvergunning in Ravels, Beekseweg 59, 3de afdeling, sectie B, nrs.43/N/2 en 43/P/2 - OMV ref. OMV_2019090537 voor de verdere exploitatie en verandering door de uitbreiding van een pluimveebedrijf.

 1. Levende, voelende individuen opsluiten is onethisch
 2. Ammoniakuitstoot werkt klimaatverandering in de hand
 3. Vervuiling van intensieve veeteelt veel hoger dan gedacht
 4. Langdurige effecten op menselijke gezondheid, dieren en biodiversiteit
 5. Wetenschap roept massaal op minder vlees te eten
 6. Hoge risico’s volksgezondheid
 7. Geurhinder, toename insecten, geluidsoverlast en verhoogde CO2 uitstoot
 8. Tijd van dieren fokken loopt ten einde - de toekomst is plantaardig
 9. Dierenwelzijn
 10. Evacuatie moeilijk tot onmogelijk
 11. Intensieve veeteelt is niet duurzaam of diervriendelijk

Animal Rights VZW, onze medewerkers, onze vrijwilligers en onze medestanders dienen collectief bezwaar in tegen deze vergunningsaanvraag. Wij zijn fel gekant tegen dit project en vragen daarom om de omgevingsvergunning te weigeren en het milieueffectenrapport alsnog af te keuren op basis van onderstaande argumenten.

1 Kippen zijn levende, voelende en gevoelige individuen. Het is onethisch om voelende wezens op te sluiten in megastallen waar ze bovendien geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen, nooit een greintje zonlicht zullen zien, frisse buitenlucht kunnen inademen of gras onder hun poten zouden kunnen voelen.

2 Kippenstallen zijn verantwoordelijk voor 7,5% van de ammoniakuitstoot in Vlaanderen. Het verdampt uit de kippenmest in de stallen en vindt de weg naar buiten via de ventilatiesystemen. Tot 40% van het fijn stof in Vlaanderen zou bestaat uit ammoniak. Ammoniak verzuurt de bodem, vervuilt de lucht en is een belangrijke bron van secundair fijn stof. Het is daarbovenop een van de drie voornaamste gassen die het broeikaseffect versterken en dus bijdragen aan klimaatopwarming.

3 De vervuiling van bijna alle kippenstallen wordt zwaar onderschat. Dat is aangetoond door documenten van de Vlaamse Landmaatschappij en onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en van de Universiteit van Wageningen. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat de ammoniakuitstoot veel hoger ligt dan aanvankelijk gedacht. Vooral op plekken waar er veel intensieve veeteelt is, wordt er meer ammoniak en fijn stof in de lucht opgemeten dan op andere plekken. Bovendien worden de toegelaten waarden in die regio’s het vaakst overschreden.

4 Op locaties met industriële veeteelt, en dus veel dierlijke mest, komt veel ammoniak vrij. Langdurige blootstelling aan het gas kan leiden tot ernstige longziektes bij mensen. Maar ook de dieren, gewassen en de hele biodiversiteit rondom de boerderijen lijden hier ernstig onder.

5 Volgens wetenschappers moeten we minder vlees eten. In het licht van de overgang van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit kan niet worden verklaard dat men vandaag de dag de uitbouw van grootschalige pluimveefabrieken zou toestaan of zelfs maar overwegen.

6 De risico's van de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid zijn hoog. Het lijden van elk dier in dergelijke stresserende omstandigheden is niet alleen enorm, maar het betekent ook dat ziekten zich snel verspreiden. Bovendien is de kans reëel dat bij een uitbraak van een epidemie de besmetting ook overgedragen wordt naar de werknemers en de gemeenschap.

7 Bij de uitbouw van dergelijke stallen is er ook meer geurhinder, toename van insecten en geluidsoverlast. Bovendien zal de uitbouw het aantal grote vrachtwagenbewegingen rond dit bedrijf aanzienlijk doen toenemen. Aangezien de 150.000 vleeskuikens al op een leeftijd van zes weken naar het slachthuis gebracht worden, zullen er ook meer vrachtwagens in en rond Poppel rondrijden, wat opnieuw voor een verhoogde uitstoot zorgt van CO₂

8 We moeten beseffen dat de tijd van het fokken van dieren ten einde loopt en op een intelligente, ethische en morele manier reageren op deze verzoeken om stallen verder uit te bouwen. Het is in niemands belang om hiermee door te gaan, en vooral niet in dat van de dieren en het milieu. Wie mee wil evolueren moet niet investeren in grotere stallen, maar in dier- en milieuvriendelijke, plantaardige alternatieven die bovendien ook nog eens beter zijn voor de menselijke gezondheid.

9 Het welzijn van de dieren kan onmogelijk gegarandeerd worden voor alle 150.000 dieren in een megastal. Dat betekent ook dat zieke dieren geen aangepaste medische zorgen kunnen krijgen en maar al te vaak vroegtijdig sterven. Zieke of dode dieren zorgen voor een snelle en gevaarlijke verspreiding van ziektes. 
Het op deze manier opsluiten van zoveel dieren ontneemt hen de mogelijkheid om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Dit zorgt voor vreselijk lijden.

10 Door de omvang van de stal is het amper tot niet mogelijk om de dieren in geval van nood te evacueren. Dit kan vreselijk lijden en een enorm verlies aan levens met zich meebrengen.

11 Intensieve veeteelt is niet duurzaam of diervriendelijk. Deze redenen alleen al zouden doorslaggevend moeten zijn om de vergunning niet toe te kennen.

Wij hopen dan ook dat jullie, College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Ravels en aan de omgevingsambtenaar van de gemeente Ravels, de juiste beslissing nemen en de omgevingsvergunning te weigeren en het milieueffectenrapport alsnog afkeuren.

Hoogachtend
(Jouw naam)

Het opsluiten en uitbuiten van dieren is niet meer van deze tijd. Wie mee wil evolueren zal moeten investeren in diervriendelijke, plantaardige alternatieven en niet meer in nieuwe stallen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Megastallen

Megastallen worden in ons buurland Nederland gedefinieerd wanneer een landbouwbedrijf 7500 varkens telt. Verdere cijfers zijn 1200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren. 1

In België definieerde Greenpeace dit jaar een megastal als ‘veeteeltbedrijven met een omzet van minstens 500.000 euro per jaar’. De voorbije twaalf jaar is er sprake van een enorme groei, want op dit moment zijn er volgens Greenpeace 28.730 veeteeltbedrijven, waarvan er 4120 megastallen zijn in België. 2 "De oplossing is niet steeds meer dieren op kleinere oppervlaktes proppen. De oplossing is plantaardig, zodat iedereen - inclusief de dieren - van het leven kan genieten", zegt Van Campenhout.

De oplossing is niet steeds meer dieren op kleinere oppervlaktes proppen. De oplossing is plantaardig, zodat iedereen - inclusief de dieren - van het leven kan genieten

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights roept iedereen op actie te ondernemen

Animal Rights roept iedereen op bezwaar aan te tekenen tegen de bouw van deze onetische megastal in Poppel. De organisatie raadt ook aan om een oogje in het zeil houden en bij de bouw of uitbreiding van stallen onze hulp in te roepen. Animal Rights helpt je graag op weg met het opstellen van een bezwaarschrift om de bouw en uitbreiding van stallen tegen te houden. Contacteer ons via info@animalrights.be of info@animalrights.nl