Main content

Inhoud

Animal Rights in beroep tegen uitbreiding slachthuis Vion

Nieuws: 10 oktober 2019
Slacht

Animal Rights gaat in beroep tegen het afleveren van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het varkensslachthuis Vion in Boxtel. Dat besliste de organisatie nadat de gemeente meer dan 40 zienswijzen als ‘niet-ontvankelijk’ verklaarde en bekend maakte de vergunning te verlenen. Campagnecoördinator Els Van Campenhout reageert strijdvaardig: “Animal Rights laat het hier niet bij en gaat in beroep tegen de beslissing van de gemeente Boxtel om de omgevingsvergunning ondanks alle bezwaren toch af te leveren.”

Animal Rights laat het hier niet bij en gaat in beroep tegen de beslissing van de gemeente Boxtel om de omgevingsvergunning ondanks alle bezwaren toch af te leveren

Els Van Campenhout, Animal Rights

111 zienswijzen

Dankzij de oproep van Animal Rights werden maar liefst 111 zienswijzen ingediend. Ook Animal Rights diende haar zienswijze persoonlijk in op de gemeente van Boxtel. Dat ging echter niet zo vlot als aanvankelijk gecommuniceerd door de gemeente.

Boxtel keurde eerst alle zienswijzen af die via mail verstuurd werden voor de deadline van 27 juni. Daarop communiceerde de gemeente dat iedereen nog tot en met 12 juli de tijd kreeg om een zienswijze op papier in te dienen. Vele mensen reageerden opnieuw en dienden op tijd hun zienswijze in, maar kregen desondanks een brief toegestuurd met de mededeling dat hun brief als “niet-ontvankelijk” verklaard werd wegens het niet respecteren van de vooropgestelde termijn. Dat betekent concreet dat er geen rekening gehouden wordt met de ingediende zienswijze. In de brief van de gemeente Boxtel wordt geen woord meer gerept over de verlengde deadline van 12 juli en wordt alleen nog maar over de deadline van 27 juni gesproken.

Dat correct en binnen de termijn ingediende zienswijzen ineens als ‘te laat’ bestempeld werden wordt alsook bevestigd in dit anonieme telefoongesprek

Een vreemde situatie waarin de gemeente er alles lijkt aan te doen om de bezwaren van zich af te schuiven. Van Campenhout licht toe: “Verstuur zienswijzen en bezwaarschriften altijd via aangetekende brief of vraag via mail een bevestiging aan de gemeente dat jouw brief goed ontvangen werd. Zo kan er achteraf geen betwisting zijn.”

Meer dan honderd zienswijzen zijn een krachtig signaal dat er voor slachthuizen geen plaats meer is in de toekomst

Erwin Vermeulen, Animal Rights

Vion in het vizier

Naar aanleiding van de oproep van Animal Rights hebben heel wat mensen actie ondernomen om de uitbreiding te voorkomen en kwam Vion in het vizier terecht van ongeruste burgers en media. Door de grote stroom van reacties werd duidelijk gemaakt dat er voor slachthuizen geen plaats meer is in de toekomst.

Bij slachthuis Vion worden 5,6 miljoen varkens per jaar geslacht. De uitbreiding van het slachthuis zou betekenen dat de vestiging in Scherpenzeel de deuren sluit en zou verhuizen naar Boxtel. Dat niet iedereen daarmee opgezet is, hebben gemeente Boxtel en Vion nu wel geweten.

Klimaatneutraal Boxtel tegen 2030

De plannen van Boxtel om klimaatneutraal te worden tegen 2030 lijken met het instemmen van de plannen van Vion meteen ook van tafel geveegd. Een diervriendelijk én klimaatneutraal Boxtel is onmogelijk verzoenbaar met de uitbreidingsplannen van slachthuis Vion. De vee-industrie is een van de grootste vervuilers die klimaatverandering in de hand werken. "Als we een klimaatcrisis willen voorkomen moeten we nù handelen.”, zegt Van Campenhout

Als we een klimaatcrisis willen voorkomen moeten we nù handelen

Els Van Campenhout, Animal Rights

Animal Rights helpt met opstellen bezwaarschriften en zienswijzen

Animal Rights roept burgers op melding te blijven maken van uitbreidingen en nieuwe bouw van (mega)stallen en slachthuizen. De organisatie helpt jou met het opstellen van een professioneel onderbouwde bezwaarbrief met sterke argumenten. 
Hulp nodig bij het opstellen van een brief of heb je weet van de aanbouw of uitbreidingen van nieuwe (mega)stallen of slachthuizen? Contacteer ons dan via info@animalrights.be of info@animalrights.nl