Main content

Inhoud

Akelige beelden uit Indonesië : wildvangst van apen moet stoppen

Nieuws: 4 februari 2022
Dier­proeven

Op schrijnende beelden, vrijgegeven door Action for Primates, is te zien hoe wreed wilde langstaartmakaken uit de natuur van Indonësie worden geplukt. Ze worden gevangen en naar China en de Verenigde Staten verstuurd voor dierproeven. Ondertussen staan deze apen op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Animal Rights steunt de oproep van One Voice en Action for Primates om een einde te maken aan de wrede vangst en export van apen voor dierproeven.

Link naar de beelden gemaakt door Action for Primates. Waarschuwing: Deze film bevat scènes die verontrustend zijn.

Roekeloos geweld

Honderden wilde langstaartmakaken werden gevangen en met geweld weggerukt uit hun natuurlijke habitat en familiegroepen. Gevangen in netten probeerden de apen fanatiek te ontsnappen, daarbij werden ze aan hun staart getrokken en op de grond vastgepind. Ze werden ruw behandeld en met hun armen op hun rug geduwd, met het risico op ontwrichting en breuken. De gevangen apen werden in zakken gegooid en verzegeld of in houten kratten gepropt.

Hardvochtig en onverschillig behandeld

Angstige apen zochten troost bij elkaar. Met meedogenloze onverschilligheid rukten vangers geschokte baby’s uit de armen van hun moeder. De vallenzetters lachten en maakten grapjes terwijl ze de apen hanteerden. Het meest wrede incident betrof het doden van een gevangen mannetje. Het versufte en gewonde dier werd met een stok neergeslagen, aan zijn staart meegesleurd, vastgehouden en zijn keel doorgesneden met een machete. Een dergelijke wrede en onmenselijke behandeling is een duidelijke schending van de internationale richtlijnen inzake dierenwelzijn. 1

Groen licht voor wildvangst van een bedreigde soort

De populatie van langstaart-makaken neemt af. Inmiddels is hun status op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten aangeduid als ‘kwetsbaar’, na een recente beoordeling van de Internationale Unie voor natuurbescherming (IUCN). 1

Daarentegen heeft de Indonesische regering vorig jaar opnieuw toestemming gegeven voor de vangst en de export van wilde langstaart-makaken. Dit ondanks de wereldwijde bezorgdheid over de structurele wreedheid van de mens tijdens het vangen van wilde apen en het besef van de kwetsbaarheid en instandhouding van deze apensoort.

Mens-dierconflicten

De reden die de autoriteiten gewoonlijk opgeven voor het vangen van apen is dat de dieren in conflict komen met bewoners en boeren in plaatselijke gemeenschappen. Een steeds toenemende uitbreiding en aantasting van het leefgebied van wilde dieren leidt tragisch genoeg tot mogelijk vermijdbare negatieve interacties tussen makaken en mensen.

Het is bekend dat het vangen van apen de vermeende 'conflicten' niet oplost, vooral omdat dit leidt tot een toename van de voortplanting. In plaats van toe te staan dat makaken worden gevangen en geëxporteerd voor dierproeven, dringen we samen met Action for Primates bij de autoriteiten op aan de problemen aan te pakken die deze conflicten veroorzaken, zoals ontbossing en het dumpen van voedselafval, waardoor apen worden aangetrokken tot menselijke nederzettingen.

Hoe kan jij helpen?

Het is hoog tijd om een einde te maken aan de wrede en brutale behandeling van onschuldige dieren. Daarnaast zijn er andere technieken ontwikkeld om proeven te kunnen uitvoeren zonder dat dit op een dier moet worden toegepast. Bovendien zijn er effectievere en humanere manieren om conflicten met dieren op te lossen dan simpelweg het doden van de dieren.

Sarah Kite, mede-oprichtster van Action for Primates: "Deze verontrustende beelden zijn een schokkend bewijs van de wreedheid en onmenselijkheid waaraan deze gevoelige dieren worden onderworpen in naam van het onderzoek. De hervatting van de vangst en export van Java-apen door Indonesië is een alarmerende ontwikkeling, vooral in een tijd dat er wereldwijd grote bezorgdheid bestaat over en veroordeling van de vangst van wilde niet-menselijke primaten. Action for Primates dringt er bij de Indonesische regering op aan deze wreedheden te stoppen en de populatie van de Java-aap te beschermen."