Main content

Inhoud

10.000 handtekeningen voor het stoppen van genetische modificatie van proefdieren

Nieuws: 14 april 2022
Dier­proeven

Volgende week 20 april vindt er een Algemeen Overleg dierproeven plaats in de Tweede Kamer. Animal Rights nam van de gelegenheid gebruik om een petitie tegen de genetische modificatie van proefdieren in te dienen om het vreselijke lot van deze proefdieren op de agenda te zetten.

Jen Hochmuth, Animal Rights: "Met deze petitie zetten we onze eis op de politieke agenda: zet volop in op betrouwbaardere proefdiervrije methoden, in plaats van vast te houden aan een techniek die onnodig, misleidend en schadelijk is, niet alleen voor de betrokken dieren, maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van goede wetenschap om ziekten te behandelen.”

Lees meer over genetische modificatie van proefdieren.

Amper vertaalslag naar de mens

Voornamelijk ratten, muizen en zebravissen worden genetisch gemodificeerd om meer te lijken op de mens. Hun genetische materiaal wordt gewijzigd om de dieren kenmerken te doen vertonen die van nature niet voorkomen, zoals muizen die vatbaarder zijn voor kanker of beroertes. In 2020 werden er in Nederland 78.151 dierproeven uitgevoerd op genetisch gewijzigd dieren. Dit aantal ligt hoger dan in 2019 (+2.296).1

Nochtans zijn de resultaten van onderzoeken op genetisch gemodificeerde dieren amper bruikbaar voor de mens. Menselijke ziektes proberen nabootsen door het kunstmatig creëren van symptomen bij proefdieren heeft grote wetenschappelijke beperkingen die niet kunnen worden overwonnen. Heel vaak zijn de symptomen en reacties op behandelingen bij andere diersoorten verschillend van die van menselijke patiënten.

Verspilling van dierenlevens

De genetische modificatie van proefdieren verspilt een enorme hoeveelheid dierenlevens. Er zijn tientallen dieren nodig voordat onderzoekers een nieuw genetisch gemanipuleerd dier hebben ‘gemaakt’. Over de periode 2016-2020 werden er maar liefst 2.230.945 genetisch gemodificeerde dieren zijn gedood. Daarvan zijn 440.290 dieren gebruikt in experimenten, wat slechts 20% van het totaal bedraagt. De overige 80%, 1.790.655 dieren, voldoen niet aan de eisen van de onderzoekers en worden gedood zonder ooit te zijn gebruikt.1


  1. Zie het Rapport overtollige proefdieren (2022) van Animal Rights. 

Zet volop in op betrouwbaardere proefdiervrije methoden, in plaats van vast te houden aan een techniek die onnodig, misleidend en schadelijk is.

Jen Hochmuth, Animal Rights

Ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit

Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken. Vrouwelijke dieren worden bijvoorbeeld gedood om de eicellen te ‘oogsten., de rijping van de eicellen wordt gestimuleerd door middel van een injectie met hormonen, bij draagmoeders wordt operatief gemodificeerde embryo’s ingebracht in de baarmoeder.

Maar ook de nakomelingen ondervinden leed. Het hele doel van de genetische modificatie is dieren te vermenselijken. Hierdoor worden vaak dieren geboren met genetische defecten om menselijke ziekten na te bootsen, waardoor ze nog meer lijden.

Politieke oproep

Toe nu toe is er amper politiek debat gevoerd over het ethische aspect van genetische modificatie van proefdieren. Daarom onze duidelijke eis vlak voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer: stop de genetische modificatie van proefdieren. Bovendien moet het gebruik van genetische gemodificeerde dieren zwaarder doorwegen in de ethische afweging van dierproeven, omdat het zo veel meer dierenlevens verslindt dan enkel de dieren die worden gebruikt in de proef.

Naast de petitie, dienden we ook een lijvig rapport in over de 440.000 proefdieren die in Nederland jaarlijks worden gedood in voorraad. Deze dieren zijn nooit gebruikt in een proef en worden gedood omdat ze niet langer bruikbaar zijn. Genetisch gemodificeerde dieren die niet de gewenste genen hebben, worden het vaakst gedood. Andere redenen zijn te oud, niet langer bruikbaar voor de fok, niet het gewenste geslacht, te ziek of zwak.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Genetische modificatie zorgt niet voor wetenschappelijke doorbraken die we niet ook zonder proefdieren zouden kunnen verkrijgen. De politiek moet hier nu een einde aan maken en instellingen verplichten te stoppen met dit zinloze dierenleed.”