Main content

Inhoud

We hebben een nieuwe directeur!

Nieuws: 15 juni 2018
Animal Rights

We verwelkomen Susan Hartland als de nieuwe directeur van Animal Rights. Susan heeft veel ervaring opgedaan als directeur van Sea Shepherd Conservation Society en Wildlife Waystation, een groot opvangcentrum voor dieren in Californië. Vanwege de liefde voor haar partner verhuisde ze 6 maanden geleden naar Nederland. Ze is al 20 jaar veganist en activist. Susan leert momenteel Nederlands spreken. We zijn verheugd om Susan aan het Animal Rights-team toe te voegen en kijken uit naar de toekomst!

Introductie Susan Hartland

Ik wil graag een moment nemen om mezelf voor te stellen aan jullie. Mijn naam is Susan Hartland en ik maak sinds kort deel uit van het Animal Rights-team als directeur. Ik voel mij vereerd om deel uit te maken van deze geweldige organisatie die zich inzet voor strengere wetten en handhaving om dieren te beschermen. Er is nog veel werk te doen, met genoeg ruimte om te groeien. Samen met de ervaring en expertise van het team hier, zowel medewerkers als vrijwilligers, kijk ik er naar uit om het werk van Animal Rights voort te zetten als een sterke en effectieve stem voor alle dieren!

Het is mijn levenslange missie om dieren te redden en beschermen.

Susan Hartland, Animal Rights

Sea Shepherd en Wildlife Waystation

Ik ben bij Animal Rights terecht gekomen nadat ik gewerkt heb als uitvoerend directeur (Executive Director) voor Wildlife Waystation en daarvoor als directeur voor Sea Shepherd Conservation Society.

Het is mijn levenslange missie om dieren te redden en beschermen. Dit begon jaren geleden toen ik met zwerfdieren in asielen op het platteland werkte. Door deze ervaring begon ik te begrijpen hoe diep en verspreid de exploitatie en het lijden van dieren is. Ook heb ik geleerd hoe belangrijk organisaties en individuen zijn die zich inzetten om het onnodig lijden van al deze dieren te stoppen. Het getuige zijn van dit lijden heeft bij mij het bewustzijn opgeroepen dat dieren gevoel hebben en met waardigheid en respect behandeld dienen te worden. Nadat ik dit verband had gelegd, besloot ik te stoppen met het eten van dieren en een veganistisch dieet aan te nemen, wat een barmhartige keuze is die veel goed doet voor mens, dier en milieu.

Ik heb gepleit voor dierenwelzijn, het beëindigen van wreedheid en verwaarlozing, waaronder het stoppen van de exploitatie en misbruik van dieren in laboratoria en entertainment zoals circussen, dierentuinen en attracties.

Animal Rights

Ik geloof dat dieren recht hebben op zelfbeschikking, om hun levens te leiden zonder interventie van mensen. Het toekennen van rechten aan dieren betekent dat ze niet gezien worden als bezit, testobjecten, eten, kleding of gebruikt worden voor entertainment. Verder betekent het de bescherming van hun welzijn en beschikking over hun eigen leven.

Ik kijk er naar uit om het werk van Animal Rights voort te zetten als een sterke en effectieve stem voor alle dieren!

Susan Hartland, Animal Rights

Erkenning van de rechten van dieren

Recht is een menselijke creatie en wordt gebruikt en toegepast door mensen. De toepassing van dierenrechten stelt restricties aan menselijk gedrag tegenover andere diersoorten. Organisaties zoals Animal Rights brengen het gebrek aan rechten en bescherming van andere diersoorten onder de aandacht en laten zien wat er gebeurt wanneer natuurlijke basisrechten genegeerd of selectief toegekend worden. Hiermee helpen ze de samenleving vooruit naar een toekomst waarin de rechten van alle diersoorten erkend worden.

Werken met een organisatie als Animal Rights is van groot belang. Met educatie, beelden, informatie en voorstellen voor regelgeving zetten we ons in om verandering in de goede richting teweeg te brengen, een ethische en morele richting. Hiervoor zal de cultuur van ideeën, tradities en rechtspraktijken moeten veranderen. We zijn leiders in verandering, een verandering van moraal, gewoonten en tradities. We moeten dit doen voor hen die dit zelf niet kunnen.

  • Susan Hartland, directeur Animal Rights

Introduction Susan Hartland

I wanted to take a moment to reach out to everyone and say hello! My name is Susan Hartland and I have recently joined Animal Rights as a Director. I am very honored and excited to be a part of such an amazing organization that is advocating for animal rights, stronger laws and enforcement to protect all animals. We have a lot of work to do but so much opportunity and room to grow. With the experience and expertise of the team here, both staff and volunteers, I look forward to Animal Rights continuing to be a strong an effective voice for all animals!

I came to Animal Rights after working as Executive Director for Wildlife Waystation and prior to that as Director for Sea Shepherd Conservation Society.

It’s been my life-long mission to protect and save animals that began years ago when I worked with homeless animals in rural shelters. It was through this experience that I began to understand just how widespread the exploitation and suffering was for animals and the need for organizations and individuals to work to end the needless suffering of all animals. Witnessing this suffering also evoked awareness that all animals have feelings and deserve to be treated with dignity and respect. After making this connection, I decided to stop eating animals and adopted and promote a vegan diet, which is not only a compassionate decision for all animals but one that benefits the environment as well.

I have advocated for the welfare of animals, ending of cruelty and neglect including the ending of using animals in laboratories and being exploited and abused in entertainment like circuses and roadside zoos and attractions. I have also worked with some amazing groups and rescued dogs from living their lives on a chain, being bait for dog fighting and those who were actually used for fighting.

I believe that animals deserve autonomy, to live their lives without intervention from humans. Rights for Animals is that they are not be considered property, test subjects, food, clothing or entertainment, but entitled to possession of their own lives and their well-being protected.

Rights are a human idea, the idea of animal rights is to set limits to human behaviour towards other species. To move us towards natural rights for all, groups like Animal Rights Netherlands helps to bring attention to the lack of rights and protections for other species and shows what happens when basic natural rights are ignored or given selectively (racism, religious intolerance, specie-ism, gender inequality).

Working with a group like Animal Rights is critical, with education, visuals, information, proposing legislation we are working to drive change in the right direction, the ethical and moral direction. Changing a culture of ideas, traditions and legal practice. We are leaders in changing minds, generations of habits and traditions. We have to do this for those that cannot do it for themselves.

  • Susan Hartland, director Animal Rights