Main content

Inhoud

Wallonië schiet duizenden beschermde vogels

Nieuws: 25 februari 2021
Jacht

Animal Rights deed onderzoek naar de officiële afschotcijfers van beschermde wilde vogels in Wallonië. Voor het afschieten van beschermde vogels moet de overheid immers toestemming verlenen en moet er worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Nu blijkt dat er in Wallonië kwistig met deze toestemmingen wordt omgesprongen. In drie jaar tijd zijn er maar liefst 134 derogaties voor het doden van beschermde vogels toegekend.

“Het is ronduit schokkend. In Wallonië krijgt men toestemming om niet alleen eksters en kraaien, maar ook aalscholvers, blauwe reigers en zelfs buizerds te doden!”, zegt Rowena Vanroy van Animal Rights.

Lees ook hoe in Nederland de aalscholvers werden gered van afschot.

Vogelrichtlijn

In de EU worden inheemse vogelsoorten beschermd door de Vogelrichtlijn. De vogelrichtlijn beschermt in principe alle in het wild levende vogels op het Europese grondgebied. Volgens deze richtlijn is het (in beginsel) ook verboden om in het wild voorkomende vogels te doden, te verjagen dan wel te verstoren. Op deze hoofdregel bestaan echter een aantal uitzonderingen, zo kan een lidstaat de jacht op bepaalde vogelsoorten in het algemeen toestaan. Dit is bijvoorbeeld in Vlaanderen en Wallonië het geval voor patrijzen, wilde eenden en houtduiven.

Daarnaast kunnen lidstaten in specifieke gevallen verdere derogaties op de Vogelrichtlijn toestaan. De lidstaat is wel verplicht hier jaarlijks verslag van uit te brengen bij de Europese Commissie. Animal Rights verdiepte zich in de cijfers van de laatste drie beschikbare jaren.

2017

Voor de periode 2017 – 2018 werden er in Wallonië 47 derogaties toegekend voor het bestrijden van vogels met dodelijke middelen. In 20 gevallen mochten er aalscholvers worden gedood, in totaal zijn er minstens 475 effectief aalscholvers gedood. Daarnaast waren er 7 derogaties voor het doden van reigers op verschillende visvijvers en viskwekerijen. In Virton en Rendeux mochten er buizerds worden afgeschoten die naar verluid “agressief waren naar mensen toe”, wat uiteindelijk niet gelukt is.

Aalscholvers en reigers worden gedood omdat ze vis eten. Dat is natuurlijk absurd. Deze vogels hebben vis nodig om te overleven, hobbyvissers niet.

Rowena Vanroy, Animal Rights

2018

Voor de periode 2018-2019 werden er in Wallonië 43 derogaties toegekend. Er mochten bijvoorbeeld 15 reigers worden gedood op een viskwekerij in Mirwart en er werden 16 derogaties verleend voor het doden van aalscholvers in de buurt van verschillende visvijvers en viskwekerijen. Dat jaar werden er 112 aalscholvers effectief gedood. Op een biologisch landbouwbedrijf in Theuillies mochten 20 roeken worden gedood en het Département de la Nature et Forêt (DNF) in Mons gaf zichzelf de toestemming om tot 20.000 eksters te doden voor de bescherming van de natuur. Wat er precies beschermd moest worden blijft onduidelijk. Animal Rights vindt het in ieder geval onterecht dat een bepaalde diersoort massaal wordt afgemaakt ter bescherming van andere dier- of plantensoorten.

2019

Ook in 2019 werden er derogaties verleend voor het doden van honderden aalscholvers ter bescherming van kweekvis en vis op visvijvers. In Gedinne werden er met toestemming van het DNF 30 reigers geschoten op een viskwekerij en nog eens vijf in de regio Durbuy - Hamoir - Houffalize om de vis op de rivier de Ourthe te beschermen. In Mons mochten er opnieuw 20.000 eksters worden gedood en daarbovenop nog eens 37.000 kauwen.

Lees ook: Kauwen massaal uitgeroeid.

Bescherm wilde vogels!

“Aalscholvers en reigers worden gedood omdat ze vis eten. Dat is natuurlijk absurd. Deze vogels hebben vis nodig om te overleven, hobbyvissers niet. Bovendien is het in Vlaanderen kennelijk wel mogelijk visvijvers op andere manieren te beschermen tegen aalscholvers dus waarom dan niet in Wallonië?”, klinkt het bij Animal Rights.

Animal Rights stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop de Waalse autoriteiten omgaan met de internationale bescherming van vogelsoorten. Wij willen ten eerste een verklaring en ten tweede eisen we dat er omzichtiger wordt omgesproken met derogaties. “Wilde vogels genieten beschermen, wij willen dat ze deze ook effectief krijgen,” voegt Vanroy nog toe.

Bron: Rapportering derogaties vogelrichtlijn.