Main content

Inhoud

Vossen in Klein-Brabant nog steeds bejaagd

Nieuws: 2 april 2020
Jacht

Een opmerkzame voorbijganger in Klein-Brabant stelde in het weekend van 28 maart vast dat er in een bosje een vossenval nog op scherp stond. In de val lag een dode haas als lokaas. Het gebruik van vallen is door de huidige coronamaatregelen niet toegestaan. In Klein-Brabant duiken er regelmatig vallen op, zowel legale als illegale.

Rowena Vanroy: "Vossen worden afgemaakt omwille van verhaaltjes en vooroordelen. Ze doden inderdaad andere dieren, dat is hun natuur. De grootste bedreiging voor kwetsbare vogelsoorten is echter niet de vos, maar de mens."

Teken hier ook onze petitie tegen de heksenjacht op de vos

Dieren doden is veelal de eerste optie.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Legaal en illegaal dierenleed

In Wintam-Hingene worden er regelmatig vossenvallen gevonden. Ook illegale vangmiddelen, zoals een kooi van takken met daarin een dode duif en een strop. Deze werden na ingrijpen van de natuurinspectie weggehaald. In hetzelfde bos bevond zich een zogenaamde rioolbuisval, die wel toegelaten is. Dit soort vallen wordt ingegraven in de grond. Wanneer een argeloze vos in de val loopt, wordt deze er met een speciale kooi uitgehaald en afgemaakt. Of de vallen nu legaal of illegaal zijn, maakt voor de vossen niet uit. Dierenleed is er in beide gevallen.

Lees ook: Lokkraaien lijden in enge vallen.

CORONAMAATREGELEN

Omwille van het Covid 19-virus zijn alle jachtactiviteiten momenteel niet toegestaan. Vallen moeten op onscherp staan.

De grootste bedreiging voor kwetsbare vogelsoorten is echter niet de vos, maar de mens.

Rowena Vanroy, Animal Rights

Vos het hele jaar door een doelwit

Het jachtdecreet en het jachtvoorwaardenbesluit bepalen dat de plezierjacht op vossen loopt van half oktober tot eind februari. Wie graag vossen doodt, kan dat echter het hele jaar doen, onder het mom van bestrijdingsjacht. De dieren mogen worden gedood met het geweer of met kast- en kooivallen, waaronder rioolbuisvallen. Daarvoor moet de eigenaar van het perceel enkel een meldingsformulier invullen bij het ANB, waarna hij zelf de dieren kan doden of een jager kan aanstellen om dit te doen. Het perceel moet daarvoor zelfs niet zijn ingekleurd als jachtgebied.

In principe stelt het jachtdecreet dat het doden van de dieren omwille van schade enkel kan indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat. In de praktijk is doden veelal de eerste optie. Vanroy: “De haat die vossen over zich heen krijgen is ongegrond. Dat er zo achteloos wordt omgesprongen met het leven van dieren is wraakroepend.

Hoe zogenaamde rioolbuisvallen worden gebruikt, zie je hier. Let op: dit is niet voor gevoelige kijkers.

Jachtverbod in Luxemburg succesvol

In Luxemburg geldt sinds 2015 een algeheel verbod op de vossenjacht. Dit verbod is in 2018 verlengd. Vanroy: “In Luxemburg is het vossenjachtverbod succesvol. Er vond geen vossenexplosie plaats, zoals door jagers werd voorspeld. Wij willen ook in België een volledig verbod op de vossenjacht.”

Teken daarom onze petitie voor een verbod op de vossenjacht.

Wat te doen bij vossenvallen?

  • Controleer of het een legale val is: enkel kast- en kooivallen, waaronder rioolbuisvallen zijn toegelaten. Stroppen en strikken zijn verboden!
  • Enkel niet-levend lokaas is toegelaten.
  • De val moet voorzien zijn van een plaatje met daarop het telefoonnummer van het Agentschap natuur en bos en het jachtverlofnummer van de plaatser.
  • Meld illegale vallen bij de natuurinspectie. De contactgegevens vind je hier.
  • Maak foto’s en stuur deze samen met de locatie aan ons door via info@animalrights.be.