Main content

Inhoud

Handel

In de Nederlandse proefdiercentra zitten jaarlijks meer dan 1 miljoen proefdieren. 71% is afkomstig uit de eigen fok. 29% is aangekocht bij (proefdier)fokkers in binnen- en buitenland of gevangen uit het wild.

Deze cijfers zijn niet openbaar in België. De bevoegde Belgische overheidsdiensten stellen slechts de door de EU minimaal verplichte informatie ter beschikking voor het publiek: de jaarlijkse statistieken over proefdiergebruik, en een reeks anonieme samenvattingen over projecten met proefdieren die in België uitgevoerd worden, de zogenaamde NTS (niet technische samenvattingen).

Uit een informatieverzoek bij de milieudienst van de stad Leuven, blijkt dat het grootste proefdierencentrum van België, de KU Leuven, vergund is voor het houden van 114. 560 dieren op campus Gasthuisberg, waar de (bio)medische faculteit van de universiteit gevestigd is.1

Waar komen de dieren vandaan?

Uit de opgaven voor 2013 blijkt dat 120.891 (23,0%) van de gebruikte Nederlandse proefdieren niet afkomstig zijn van speciale fokinstellingen. Voor ongeveer 26.000 dieren was een ontheffing nodig van het verbod in artikel 11 van de Wet op dierproeven. Voor dierproeven met dieren uit de wilde fauna en in hun biotoop is altijd een ontheffing nodig. Deze ontheffing verleent de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op verzoek voor het aantal dieren dat wordt genoemd in een onderzoeksplan en waarover een erkende Dieren Experimenten Commissie positief heeft geadviseerd.

Daarnaast vielen ongeveer 95.000 dieren onder de vrijstelling van het verbod in artikel 11 van de Wet op dierproeven. De vrijstelling is van toepassing voor dierproeven op duiven, geiten, kalkoenen, kippen, paarden, runderen, schapen, varkens en vissen. Voor het verkrijgen van dieren uit de wilde fauna is een ontheffing van artikel 11 Wet op dierproeven en een ontheffing van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een ontheffing voor het vangen van zo´n 150 vogels uit het wild, zoals spreeuwen, pimpel- en koolmezen, om te gebruiken voor dierproeven.

In België zijn dergelijke gegevens niet beschikbaar.