Main content

Inhoud

Update: Animal Rights burgerlijke partij tegen verwaarlozing Fifi

Nieuws: 15 april 2020
Animal Rights

Update: toestand Fifi verbeterd

Door bemiddeling van 4voeters in nood vzw met de politie en burgemeester van Dilbeek is de situatie van Fifi momenteel verbeterd. Ze ligt niet langer aan de ketting, is voorzien van een beter schuilhok en krijgt eten en drinken. Daarmee is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan om het dier ter plaatse te laten. Rowena Vanroy: “De vraag is maar hoe lang de eigenaars dit gaan volhouden. Wij blijven de situatie opvolgen en ook de juridische procedure die we in gang hebben gezet gaat gewoon verder.”

De aanpak van dierenverwaarlozing in ons land schiet nog steeds tekort. Om te beginnen wordt er voornamelijk gekeken naar fysieke verwaarlozing. Er wordt geen rekening gehouden met de nood van dieren aan aandacht, gezelschap en mentale uitdagingen. Hoewel duidelijk is dat individuen van sociale diersoorten kunnen lijden door in isolement te leven.

Zelfs in gevallen van extreme verwaarlozing wordt er gekozen voor bemiddeling in plaats van inbeslagname en het opleggen van een eeuwig houdverbod. Dit laatste is momenteel zelfs onmogelijk, de huidige wet dierenwelzijn voorziet maar in een houdverbod van maximaal drie jaar. Zelfs voor wie dieren zodanig mishandelt dat ze het niet overleven.

Rowena Vanroy: “Men gaat nog steeds uit van het perspectief van de mens: mensen hebben het recht om dieren te houden en beschouwen levende wezens met gevoel als hun bezit. Het uitgangspunt zou juist de rechten van het dier op leven en welzijn moeten zijn. In dat geval zouden er veel strengere straffen worden opgelegd.”

Update: Animal Rights stelt zich burgerlijke partij

Intussen kreeg Animal Rights reactie vanuit de lokale politie en de dienst Dierenwelzijn. Beide partijen achten de dierenverwaarlozing (momenteel) niet zwaar genoeg om in te grijpen. Animal Rights neemt hiermee geen genoegen. Volgens ons is dieren verwaarlozen ook een vorm van mishandeling. Wij dienen klacht in tegen de eigenaars van Fifi en stellen ons burgerlijke partij in deze zaak. Op die manier moeten de instanties gevolg geven aan de talloze vaststellingen die de afgelopen vijf jaar werden gedaan.

Animal Rights stelt vast dat er een gebrek aan communicatie is tussen lokale politie-eenheden en de dienst Dierenwelzijn. Het is onbegrijpelijk dat er al jarenlang melding werd gedaan van de dierenverwaarlozing maar de politie de zaak niet heeft doorgegeven aan Dierenwelzijn, die hiervoor bevoegd is.

Rowena Vanroy: "Wij blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat Fifi uit haar situatie wordt bevrijd. Maar dit is geen geïsoleerd geval. Dit toont aan dat er nog heel wat mankementen zijn in de werking van de dienst Dierenwelzijn die moeten worden aangepakt."

Fifi, een zevenjarige Duitse Herder ligt al haar hele leven verwaarloosd aan de ketting. Bezorgde dierenvrienden contacteerden ontelbare keren de politie maar die kan naar eigen zeggen niks doen. Animal Rights eist dat wordt overgegaan tot inbeslagname en dat de eigenaars een eeuwig houdverbod krijgen.

Rowena Vanroy: “Nog al te vaak gaat het ook voor huisdieren mis. Het kan niet dat verwaarlozing jarenlang blijft voortduren. Het moet voor de politie mogelijk zijn ondanks alle bureaucratie toch kordaat op te treden.”

Lees ook: Dierenverwaarlozing in Nijlen. Halfslachtig optreden van de politie.

Leven aan de ketting

Fifi slijt haar leven aan de ketting op een smerige koer in Dilbeek. Haar vacht zit onder de modder. Beschutting tegen regen en wind vindt ze alleen in een gammel hok. Water en voedsel krijgt ze slechts sporadisch, waardoor ze er mager uitziet.

Vanroy: “Honden zijn echte roedeldieren, dit is pure foltering. Iedereen weet momenteel hoe het voelt om geïsoleerd te leven. Voor Fifi duurt dit niet maar een paar weken, maar haar hele leven lang.”

Ondanks alle politieke beloften, kan dierenverwaarlozing nog steeds jarenlang onbestraft blijven.

Rowena Vanroy

Politie is machteloos

Al vijf jaar lang doen dierenvrienden melding van het dierenleed bij de politie, zonder resultaat. Ze zeggen machteloos te zijn, omdat de eigenaars telkens de toestand van Fifi minimaal verbeteren om een inbeslagname te omzeilen. Bovendien weigeren de eigenaars verder elke medewerking. Nochtans pleiten zowat alle politieke partijen ervoor strenger op te treden tegen dierenverwaarlozing. Hoe kan het dan dat een geval als dit jaren blijft duren zonder dat er wordt ingegrepen?

Lees ook: België erkent dieren als wezens met gevoel.

Animal Rights pleit ervoor sneller over te gaan tot een eeuwig houdverbod.

Rowena Vanroy, campagnecoördinator

Eeuwig houdverbod

Animal Rights dringt er bij de politie op aan over te gaan tot inbeslagname. Bovendien moeten de dierenverwaarlozers een eeuwig houdverbod krijgen. Ondanks alle politieke beloften blijft dierenverwaarlozing nog veel te vaak onbestraft in Vlaanderen. Het is nu tijd om in te grijpen. Situaties als dit moeten verleden tijd worden!

Wat kun jij doen?

Indien je een geval ziet van dierenverwaarlozing. Kun je de volgende zaken ondernemen:

  • Documenteer de verwaarlozing. Vooral foto's en video's over een langere periode tonen aan dat de situatie voortduurt en het dier dus in beslag genomen moet worden.

  • Contacteer de lokale politie. In sommige lokale politiezones is er een agent verantwoordelijk voor dierenwelzijn.

  • Doe aangifte bij de dienst Dierenwelzijn via dit formulier.

  • Contacteer de schepen voor Dierenwelzijn. In bijna elke gemeente is er nu een schepen die hiervoor bevoegd is.

  • Contacteer een lokaal asiel voor advies en ondersteuning. Hier vind je de lijst van erkende asielen.