Main content

Inhoud

TEKEN VOOR EEN EUROPA ZONDER DIERPROEVEN

Nieuws: 31 augustus 2021
Dier­proeven

In heel Europa worden elk jaar miljoenen dieren in de wetenschap gebruikt voor dierproeven die vaak ernstig lijden veroorzaken. Uiterst zelden maken dierproeven hun belangrijkste belofte waar, namelijk een betere gezondheid voor de mens. Het gaat om muizen, vissen, ratten, cavia's, konijnen, katten, honden en apen. Er moet een einde komen aan dit lijden - voor de dieren en voor betere medicijnen, betere productveiligheid en betere milieubescherming. Wij willen dat humane, mens-relevante, proefdiervrije wetenschap naar behoren wordt gefinancierd en volledig wordt benut.

Teken het Europees burgerinitiatief

Daarom willen wij dat jullie zich bij ons aansluiten en een Europees burgerinitiatief (EBI) ondertekenen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om:

  • HET VERBOD OP DIERPROEVEN VOOR COSMETICA TE BESCHERMEN EN TE VERSTERKEN
  • DE EU-CHEMICALIËNVERORDENING OM TE VORMEN
  • MET EEN CONCREET PLAN TE KOMEN VOOR DE OVERGANG NAAR PROEFDIERVRIJE WETENSCHAP

Teken HIER het Europees burgerinitiatief

Full size
Je kan ook de QR code scannen om te tekenen.

Dierproeven voor cosmetica

Dacht je dat dierproeven voor cosmetica al verboden waren in de EU? Dierproeven voor cosmetische producten en hun ingrediënten zijn in 2009 in Europa verboden, en sinds 2013 geldt er een verbod op de verkoop van cosmetica die op dieren is getest. Wij hebben, samen met u en leden van het Europees Parlement, hard gevochten voor die verboden.

Maar ondanks de verboden eist het Europees Agentschap voor chemische stoffen nieuwe dierproeven voor ingrediënten - zelfs ingrediënten die uitsluitend in cosmetica worden gebruikt en ingrediënten waarvan het veilige gebruik al lang vaststaat. Help ons het verbod op dierproeven voor cosmetica te beschermen en te versterken door het EBI te ondertekenen.

Giftigheidstesten onder REACH

Wist je dat REACH, de nieuwe EU-strategie voor duurzame chemische stoffen kan betekenen dat er miljoenen extra dierproeven worden uitgevoerd? De nieuwe Strategie voor duurzame chemische stoffen omvat een herziening van de Europese wetgeving inzake chemische stoffen.

Het doel is een gifvrije omgeving. Maar het gebruik van dierproeven om hiaten in de informatie over chemische stoffen op te vullen zal alleen maar leiden tot nog meer wrede dierproeven en onbetrouwbare resultaten die niet goed zijn voor de menselijke gezondheid of ons milieu. Help ons de Europese regelgeving voor chemische stoffen om te vormen door het EBI te ondertekenen.

Op naar een einde van dierproeven

Bent u een van de 72% 1 Europeanen die vindt dat Europa een concreet plan nodig heeft om een einde te maken aan dierproeven? Dank u wel! Het aantal dierproeven is de afgelopen tien jaar niet veel veranderd, ondanks de ongelooflijke vooruitgang in de wetenschap en de verzekering van de Europese beleidsmakers dat hun doel is dierproeven te vervangen.

Op allerlei andere belangrijke beleidsterreinen waar de burgers om geven - klimaatemissies bijvoorbeeld - heeft de EU gedurfde en ambitieuze doelen gesteld om verandering te bewerkstelligen. Dat is wat dieren ook nodig hebben. Help ons de wetenschap in de EU te moderniseren en dierproeven geleidelijk uit te bannen door het EBI te ondertekenen.

Help ons 1 miljoen handtekeningen te verzamelen

Animal Rights werkt samen met de European Coalition to End Animal Experiments, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, HSI/Europe en PETA om een einde te maken aan dierproeven in de EU. Hiervoor hebben we jou en al je meelevende vrienden nodig - een Europees Burgerinitiatief (EBI) heeft meer dan een miljoen geldige handtekeningen nodig om te slagen.

Een EBI laat de Europese Commissie zien dat burgers om de proefdieren geven en verandering willen - het is een mechanisme voor mensen om nieuwe wetgeving te eisen. Bedankt om een stem te zijn voor de dieren in de laboratoria.