Main content

Inhoud

Schenken en nalaten

Draag je de dieren een warm hart toe en wil je net als wij dat er een einde komt aan het dierenleed? Dan kun je overwegen om te schenken of na te laten aan Stichting Animal Rights. Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities is Stichting Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij.

NEDERLAND

(Klik hier voor België)

Periodieke schenking

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst kun je hier downloaden. Je kunt het bedrag zelf overmaken of Animal Rights machtigen. Vervolgens stuur je de ingevulde overeenkomst naar ons op. Wij vullen de velden verder in en sturen een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

Schenken en belasting

Uw gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhankelijk van je inkomen en leeftijd ontvang je dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Met de schenkcalculator kun je berekenen wat het fiscale voordeel is.

Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat de schenking correct wordt afgehandeld. Hiervoor kun je bellen met Suzanne van der Horst via het telefoonnummer 070 444 88 52 of stuur een e-mail naar info@animalrights.nl

NALATENSCHAP

Draag je de dieren een warm hart toe en wil je net als wij dat er een einde komt aan het dierenleed? Dan kun je overwegen om na te laten aan Stichting Animal Rights. Met onthullende undercoverbeelden, goed onderzoekswerk, sterke argumenten, levensreddende acties en krachtige petities is Stichting Animal Rights een ware stem voor de allerzwaksten in de maatschappij.

Animal Rights in uw testament? Als je overlijdt laat je een erfenis na. In Nederland erft eerst de partner, kinderen en verre familie de nalatenschap. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de Staat. Je kunt hiervan afwijken door zelf het heft in handen te nemen en een testament op te laten maken. Hierin kan Stichting Animal Rights worden opgenomen. Zo verzeker je ervan dat jouw geld wordt besteed aan campagnes tegen dierenleed. Je kunt zelfs aangeven aan welke campagne je het liefst de nalatenschap wilt besteden door de gift te oormerken. Zo voeren we campagne tegen bont, jacht, slacht en dierproeven. In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag wat de mogelijkheden zijn om Stichting Animal Rights op te nemen in jouw testament.

Leggaat:

Met een legaat geef je aan welk bedrag of voorwerp met financiële waarde voor Stichting Animal Rights bestemd is. Het overige deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden zoals bijvoorbeeld uw familieleden.

Enig erfgenaam:

Het is ook mogelijk om Stichting Animal Rights als enig erfgenaam te benoemen. De gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Stichting Animal Rights. De erfenis kan in dit geval ook geoormerkt worden voor een bepaalde campagne.

Mede-erfgenaam:

Door Stichting Animal Rights mede-erfgenaam te maken, ontvangt Stichting Animal Rights een percentage van de erfenis. De hoogte van het percentage hangt af van hoeveel erfgenamen je hebt aangewezen. Stichting Animal Rights ontvangt in zo’n geval bijvoorbeeld ¼ van de erfenis indien je drie andere erfgenamen hebt benoemd.

ANBI:

Als goed doel betaalt Stichting Animal Rights geen successierecht. De nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de dieren. Stichting Animal Rights ontvangt geen financiële steun van de overheid en is dus in haar voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Stichting Animal Rights heeft de ANBI status.

PERSOONLIJK GESPREK

Elke wens is persoonlijk en het is belangrijk dat jouw wensen correct worden uitgevoerd. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat deze wensen zijn. Tevens kun je kennis maken met het team van Stichting Animal Rights. Indien langskomen niet mogelijk is, komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor kun je bellen met Christine Burgemeester via het telefoonnummer 070 444 88 52 of stuur een e-mail naar christine@animalrights.nl

Voor het opstellen van uw testament of periodieke schenking heeft u de onderstaande gegevens van Stichting Animal Rights nodig:

Stichting Animal Rights
Hoge Zand 21
2512 EK Den Haag

Telefoon: 0031 70 444 88 52 E-mail: info@animalrights.nl

RSIN: 820340571
Kamer van Koophandel: 32145620
IBAN: NL 29 TRIO 0786 9390 79


BELGIË

Je kan ook als je er niet meer bent nog heel veel betekenen voor de dieren. Met een schenking of legaat zorg je ervoor dat het leven van talloze dieren gered wordt, en zorg je dat je nog belangrijk werk doet via jouw nalatenschap.

Uw nalatenschap wordt gewoonlijk verdeeld onder de 'reserve', dit zijn uw nog levende ouders, kinderen en kleinkinderen. U kan ook minimaal een vierde van uw vermogen aan een goed doel schenken, het 'beschikbare deel'. Hoe groot het beschikbare deel kan zijn, hangt af van de soort en het aantal reservataire erfgenamen. Een testament opmaken bij een notaris is de beste manier om uw nalatenschap te verdelen. De notaris kan u ook professionele uitleg geven zodat u de juiste keuzes maakt. Een testament laten opmaken bij een notaris kost doorgaans €200.

Legaat:

Wat u via uw testament schenkt noemen we een legaat. De persoon of de organisatie die het legaat krijgt is de legataris. Er zijn drie soorten legaten:

  • Met een algemeen legaat schenkt u het geheel van uw nalatenschap aan één of meer personen of organisaties.
  • Met een legaat onder algemene titel laat u een persoon of een organisatie een breukdeel van uw nalatenschap na, bijvoorbeeld 1/3 van de nalatenschap, 20% van de nalatenschap, alle onroerende goederen, de helft van de roerende goederen,…
  • Met een bijzonder legaat laat u een welbepaald goed of een welbepaalde geldsom na, bijvoorbeeld een welbepaald sierraad, een welbepaald meubelstuk, een welbepaalde woning, 10.000 euro,…

Ook een combinatie van deze verschillende vormen is mogelijk. Uw testament kan bijvoorbeeld naast een algemeen legaat ook bijzondere legaten bevatten. De algemene legataris heeft dan recht op het deel dat u niet via de bijzondere legaten aan anderen hebt toegewezen.

Successierechten: Het bedrag van de successierechten hangt af van de woonplaats van de erflater. Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse Gewest hanteren immers andere tarieven.

Ook de omvang van de nalatenschap is van tel. Algemeen geldt: hoe groter het legaat, hoe hoger de tarieven. Daarnaast is ook de graad van verwantschap tussen erflater en legataris van belang. De erfgenaam betaalt een hoger tarief als hij in de stamboom verder afstaat van de overledene. Legatarissen die geen familie zijn van de overledene betalen steeds het hoogste tarief.

Animal Rights vzw en andere vzw’s betalen in Vlaanderen steeds een voorkeurtarief van 8,5%. In Wallonië is dat 7% en in het Brusselse Gewest 12,5%. Dit tarief geldt ongeacht de grootte van het legaat. Dus op een legaat van 100 euro betaalt Animal Rights een successierecht van 8,5 euro, op een legaat van 1.000.000 euro is dat 85.000 euro. Dat is weinig als men het vergelijkt met wat ooms en tantes, neven en nichten of vrienden betalen: in Vlaanderen is dat tussen 45 en 65%, in Brussel en Wallonië loopt dat nog verder op.

De voordelen van een duolegaat: Met een duolegaat kunt u heel wat successierechten uitsparen. U schenkt aan een goed doel, bijvoorbeeld Animal Rights, en tegelijk bevoordeelt u uw erfgenamen. Animal Rights betaalt in dat geval immers de volledige successierechten voor uw erfgenamen, tegen het gunsttarief van 8,5%. Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duolegaat moet voldoen aan drie voorwaarden :

  • Er moet een testament zijn.
  • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen.
  • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie, zoals Animal Rights, die alle successierechten van de eerste persoon moet betalen.

Schenken: Erfenissen komen te laat, wordt wel eens beweerd. Vandaar dat steeds meer mensen een beroep doen op de figuur van de schenking binnen het kader van vermogens- of successieplanning. Bovendien kan een schenking een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de erfbelasting. Wat men tijdens het leven wegschenkt behoort immers niet langer tot de erfenis. Zodoende komen de erfgenamen bij een later overlijden in minder hoge belastingtarieven terecht. U steunt ook onmisbaar werk voor de dieren.

De handgift is een schenking van hand tot hand, van bepaalde roerende goederen: bankbiljetten, juwelen, … Een bankoverschrijving noemen we een onrechtstreekse schenking. Op een handgift of een onrechtstreekse schenking moet u geen schenkingsrechten betalen, als de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na de gift.

Voor de schenking van onroerende goederen (en sommige roerende goederen zoals effecten aan toonder) is een notariële akte vereist. Hierop moet de ontvanger wel schenkingsrechten betalen, maar Animal Rights geniet ook hier van een voorkeurtarief van 7% in Vlaanderen.

PERSOONLIJK GESPREK: Elke wens is persoonlijk en het is belangrijk dat jouw wensen correct worden uitgevoerd. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat deze wensen zijn. Tevens kun je kennis maken met het team van Animal Rights. Indien langskomen niet mogelijk is, komen we graag langs voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor kun je bellen met Carla via het telefoonnummer 09 253 29 41 of 0468 22 55 66. Je kan ook een e-mail sturen naar info@animalrights.be

Voor het opstellen van uw testament of periodieke schenking heeft u de onderstaande gegevens van Animal Rights vzw nodig:

Animal Rights
Derbystraat 47 B
9051 Gent

Telefoon: +32 468 22 55 66 E-mail: info@animalrights.be

Ondernemingsnummer: 0631.942.330
IBAN: BE 51 5230 8073 1862
BIC TRIOBEBB