Main content

Inhoud

Schenken en Nalaten

Help ons bij het stoppen van het ondragelijke leed dat dieren ondergaan. Dit kan je doen door ons op te nemen in je testament. Op die manier komt (een deel van) je geld en / of je bezittingen bij Animal Rights terecht, zodat wij dankzij jou meer dieren kunnen helpen.

NEDERLAND

(Klik hier voor België)

Testament Als je overlijdt laat je een erfenis na. In Nederland erven eerst de partner, kinderen en verre familie de nalatenschap. Is dit niet van toepassing, dan gaat de hele erfenis naar de staat. Je kunt hiervan afwijken door een testament op te laten maken. Hierin kan Stichting Animal Rights worden opgenomen. Op die manier komt je nalatenschap ten goede aan de dieren.

Legaat Met een legaat geef je aan welk bedrag, voorwerp of object met financiële waarde voor Stichting Animal Rights bestemd is. Het overige deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden zoals bijvoorbeeld jouw familieleden.

Mede-erfgenaam Door Stichting Animal Rights een mede-erfgenaam te maken, ontvangt de stichting een percentage van de erfenis. De hoogte van het percentage hangt af van hoeveel erfgenamen je heeft aangewezen.

Enige erfgenaam Je kunt Stichting Animal Rights in het testament ook benoemen als enige erfgenaam. De gehele nalatenschap komt dan ten goede aan het werk van Stichting Animal Rights.

ANBI Stichting Animal Rights heeft een ANBI status en betaaldt om die reden geen belasting over de erfenis. Andere erfgenamen betalen dat vaak wel.

PERIODIEKE SCHENKING Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze overeenkomst kun je hier downloaden. Je kunt het bedrag zelf overmaken of Animal Rights machtigen. Vervolgens stuur je de ingevulde overeenkomst naar ons op. Wij vullen de velden verder in en sturen een getekend exemplaar retour. Deze akte geldt voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar.

SCHENKEN EN BELASTING Jouw gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhankelijk van je inkomen en leeftijd ontvang je dus een bepaald percentage van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. Met de schenkcalculator kun je berekenen wat het fiscale voordeel is.

PERSOONLIJK GESPREK

Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat de schenking correct wordt afgehandeld. Hiervoor kun je bellen met Suzanne van der Horst via het telefoonnummer 070 444 88 52 of stuur een e-mail naar info@animalrights.nl

Voor het opstellen van jouw testament of periodieke schenking heeft je de onderstaande gegevens van Stichting Animal Rights nodig:

Stichting Animal Rights
Postbus 73937 2507 AK Den Haag, Nederland

Telefoon: 0031 70 444 88 52 E-mail: info@animalrights.nl

RSIN: 820340571
Kamer van Koophandel: 32145620
IBAN: NL 29 TRIO 0786 9390 79

Voor testaments: Wil je graag een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden? Wij nodigen je graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat jouw wensen zijn. Indien langskomen niet mogelijk is, kan onze relatiebeheerder langskomen voor een persoonlijk gesprek. Bel ons: 070 444 88 52 of email: christine@animalrights.nl.

DOEHETZELFNOTARIS.NL Stichting Animal Rights werkt samen met DoeHetZelfNotaris.nl. Daar regel je online, een testament. Je kan door het hele land bij aangesloten notarissen terecht. Kijk hier voor het maken van een akte.


BELGIË

Je kan ook als je er niet meer bent nog heel veel betekenen voor de dieren. Met een schenking of legaat zorg je ervoor dat het leven van talloze dieren gered wordt, ook na je overlijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Jouw nalatenschap wordt gewoonlijk verdeeld onder de “reserve”, dit zijn jouw nog levende ouders, kinderen en kleinkinderen. Je kan ook minimaal een vierde van je vermogen aan een goed doel schenken, het “beschikbare deel”. Hoe groot het beschikbare deel kan zijn, hangt af van de soort en het aantal reservataire erfgenamen. Een testament opmaken bij een notaris is de beste manier om je nalatenschap te verdelen.

LEGAAT: Wat je via je testament schenkt, noemen we een legaat. De persoon of de organisatie die het legaat krijgt, is de legataris. Er zijn drie soorten legaten: 1. Een algemeen legaat: je schenkt het geheel van je nalatenschap aan één of meerdere personen en/of organisaties. 2. Een legaat onder algemene titel: je laat een persoon of een organisatie een breukdeel van je nalatenschap na, zoals een percentage, een deel of het geheel van de roerende goederen et cetera. 3. Een bijzonder legaat: je laat een welbepaald goed van waarde of een welbepaalde geldsom na, of een combinatie van beide. Een combinatie van deze drie vormen is ook mogelijk. We kunnen je meer uitleg geven in een persoonlijk gesprek.

Hoe gaat het in zijn werk met de successierechten? Het bedrag van de successierechten hangt af van de woonplaats van de erflater. Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse gewest hanteren heel andere tarieven. Ook de omvang van de nalatenschappen is van tel. Algemeen geldt, hoe groter het legaat, hoe hoger de tarieven. Daarnaast is ook de graad van de verwantschap tussen erflater en legataris van belang. De erfgenaam betaalt een hoger tarief als hij in de stamboom verder afstaat van de overledene. Legatarissen die geen familie zijn van de overledene betalen steeds het hoogste tarief. Animal Rights VZW betaalt in Vlaanderen steeds een voorkeurtarief van 8.5%. In Wallonië is dat 7% en in het Brusselse Gewest is dat 12,5%. Dit tarief geldt ongeacht de grootte van het legaat. Voor ooms en tantes, neven en nichten of vrienden kan dat in Vlaanderen oplopen tot 65%, en in Brussel en Wallonië kan dat percentage nog hoger eindigen. De voordelen van een duolegaat: met een duolegaat kan je heel wat successierechten uitsparen. Je schenkt aan een goed doel, Animal Rights, en tegelijk bevoordeel je je erfgenamen. Animal Rights betaalt in dat geval immers de volledige successierechten voor jouw erfgenamen, tegen het voorkeurstarief van 8.5%. Alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duolegaat moet voldoen aan 3 voorwaarden: 1. Er moet een testament zijn opgemaakt door een notaris. 2. Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen 3. Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie, Animal Rights, die alle successierechten van de eerste persoon moet betalen.

PERSOONLIJK GESPREK: Elke wens is persoonlijk en het is belangrijk dat jouw wensen correct worden uitgevoerd. Neem daarom gerust contact met ons op. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor om samen door te spreken wat deze wensen zijn. Tevens kun je kennis maken met het team van Animal Rights. Indien langskomen niet mogelijk is, komen we graag zelf bij jou langs voor een persoonlijk gesprek. Hiervoor kan je bellen met Carla via het telefoonnummer 09 253 29 41 of 0468 22 55 66. Je kan ook een e-mail sturen naar carla@animalrights.be.

Voor het opstellen van jouw testament heb je onderstaande gegevens nodig: Animal Rights Derbystraat 47B 9051 Gent Telefoon: +32 468 22 55 66 Email: info@animalrights.be Ondernemingsnummer 0631.942.330 IBAN: BE 51 5230 8073 1862 BIC TRIOBEBB