Main content

Inhoud

Muskusratten

De muskusrat of bisamrat is een knaagdier uit de familie van woelmuizen. In Nederland zijn de knaagdieren in elke provincie te vinden. Door heel Nederland worden deze dieren gedood met verdrinkingsvallen, fuiken of klemmen die onder water staan. Deze doodsstrijd kan meerdere minuten in beslag nemen en is onnodig wreed. In berichtgeving wordt consequent gesproken over vangen, maar niet over doden, verdrinken of vernietigen.

Vorig jaar is de oorlog verklaard aan de muskusrat. Over 10 jaar moeten muskusratten volledig uitgeroeid zijn én mag er geen dier meer de grens oversteken. Er wordt gestreefd naar complete uitroeiing op de meest gruwelijke wijze. Het doden van deze knaagdieren is niet verplicht of noodzakelijk, zoals ons vaak wordt voorgehouden, maar enkel en alleen een politieke keuze. Animal Rights wil dat het doden onmiddellijk stopt. De 35 miljoen aan belastinggeld die jaarlijks wordt uitgegeven aan bestrijding, kan gebruikt worden voor het treffen van preventieve en diervriendelijke maatregelen.

Meer over muskusratten

Belangrijke artikelen