Main content

Inhoud

Jarenlange dierenverwaarlozing blijft onbestraft in Dilbeek

Nieuws: 23 maart 2020
Animal Rights

Fifi, een zevenjarige Duitse Herder ligt al haar hele leven verwaarloosd aan de ketting. Bezorgde dierenvrienden contacteerden ontelbare keren de politie maar die kan naar eigen zeggen niks doen. Animal Rights eist dat wordt overgegaan tot inbeslagname en dat de eigenaars een eeuwig houdverbod krijgen.

Rowena Vanroy: “Nog al te vaak gaat het ook voor huisdieren mis. Het kan niet dat verwaarlozing jarenlang blijft voortduren. Het moet voor de politie mogelijk zijn ondanks alle bureaucratie toch kordaat op te treden.”

Lees ook: Dierenverwaarlozing in Nijlen. Halfslachtig optreden van de politie.

Leven aan de ketting

Fifi slijt haar leven aan de ketting op een smerige koer in Dilbeek. Haar vacht zit onder de modder. Beschutting tegen regen en wind vindt ze alleen in een gammel hok. Water en voedsel krijgt ze slechts sporadisch, waardoor ze er mager uitziet.

Vanroy: “Honden zijn echte roedeldieren, dit is pure foltering. Iedereen weet momenteel hoe het voelt om geïsoleerd te leven. Voor Fifi duurt dit niet maar een paar weken, maar haar hele leven lang.”

Ondanks alle politieke beloften, kan dierenverwaarlozing nog steeds jarenlang onbestraft blijven.

Rowena Vanroy

Politie is machteloos

Al vijf jaar lang doen dierenvrienden melding van het dierenleed bij de politie, zonder resultaat. Ze zeggen machteloos te zijn, omdat de eigenaars telkens de toestand van Fifi minimaal verbeteren om een inbeslagname te omzeilen. Bovendien weigeren de eigenaars verder elke medewerking. Nochtans pleiten zowat alle politieke partijen ervoor strenger op te treden tegen dierenverwaarlozing. Hoe kan het dan dat een geval als dit jaren blijft duren zonder dat er wordt ingegrepen?

Lees ook: België erkent dieren als wezens met gevoel.

Animal Rights pleit ervoor sneller over te gaan tot een eeuwig houdverbod.

Rowena Vanroy, campagnecoördinator

Eeuwig houdverbod

Animal Rights dringt er bij de politie op aan over te gaan tot inbeslagname. Bovendien moeten de dierenverwaarlozers een eeuwig houdverbod krijgen. Ondanks alle politieke beloften blijft dierenverwaarlozing nog veel te vaak onbestraft in Vlaanderen. Het is nu tijd om in te grijpen. Situaties als dit moeten verleden tijd worden!

Wat kun jij doen?

Indien je een geval ziet van dierenverwaarlozing. Kun je de volgende zaken ondernemen:

  • Documenteer de verwaarlozing. Vooral foto's en video's over een langere periode tonen aan dat de situatie voortduurt en het dier dus in beslag genomen moet worden.

  • Contacteer de lokale politie. In sommige lokale politiezones is er een agent verantwoordelijk voor dierenwelzijn.

  • Doe aangifte bij de dienst Dierenwelzijn via dit formulier.

  • Contacteer de schepen voor Dierenwelzijn. In bijna elke gemeente is er nu een schepen die hiervoor bevoegd is.

  • Contacteer een lokaal asiel voor advies en ondersteuning. Hier vind je de lijst van erkende asielen.