Main content

Inhoud

Ben Weyts tot de orde geroepen over schokhalsbanden

Nieuws: 12 februari 2020
Animal Rights

Elf Vlaamse dierenasielen en dierenrechtenorganisaties eisen dat het verbod op het gebruik van schokhalsbanden effectief wordt ingevoerd. Ze hebben daartoe een gezamenlijke brief geschreven naar minister Ben Weyts. Daarin roepen ze hem op om het verbod onmiddellijk in werking te laten treden, zo niet zullen ze juridische stappen ondernemen.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “Dierenwinkels verkopen deze foltertuigen nog steeds. Er is geen enkele manier waarop het opzettelijk pijnigen van een gezinslid kan worden verantwoord. ”

Schokhalsbanden zijn dierenmishandeling

Schokhalsbanden worden gebruikt om honden of katten op een negatieve manier te trainen. Wanneer de hond ongewenst gedrag vertoont, krijgt hij een pijnlijke stroomstoot. Hoewel talloze studies stellen dat positieve, beloningsgerichte methoden beter werken, zijn er toch nog vele zogenaamde “deskundigen” die het gebruik van deze barbaarse marteltuigen aanraden.1 2

Fabrice Goffin, Blauwe Kruis van de Kust: “Vertrouwen is de basis in de relatie met honden. Angst voor pijn leidt tot wantrouwen en frustratie, wat dan weer leidt tot stress en agressie.”

"In de asielen zitten tientallen honden als Billy die het vertrouwen in de mens volledig kwijt zijn."

Rowena Vanroy, campagnecoördinator

Asielen vol getraumatiseerde dieren

Dierenasielen worden regelmatig geconfronteerd met dieren die door het gebruik van schokhalsbanden zijn getraumatiseerd. Dierenasiel het Blauwe Kruis van de Kust kreeg bijvoorbeeld onlangs Engelse Cocker Spaniel Billy binnen. Billy werd afgestaan omwille van agressie naar de eigenaar toe. Een probleem ontstaan nadat deze op aanraden van een gedragskundige was begonnen Billy te “trainen” met een schokhalsband.

Fabrice Goffin, Blauwe Kruis van de Kust: “Door deze traumatische ervaringen heeft Billy het moeilijk als hij wordt aangeraakt, vooral in de hals. Momenteel doen we het nodige om het vertrouwen te herstellen. De ervaring vertelt ons echter dat dergelijke trauma's nooit helemaal verdwijnen en deze dieren dus heel moeilijk te plaatsen zijn.”

Wet is dode letter

In juli 2018 wijzigde minister Ben Weyts de wet Dierenwelzijn om het gebruik van halsbanden die elektrische schokken toedienen te verbieden. Dit artikel treedt echter pas in werking op een later vast te stellen datum.1 Bijna twee jaar later heeft de minister nog altijd geen datum vastgesteld. De politieke wil om het verbod op schokhalsbanden meer te laten zijn dan dode letter ontbreekt volledig.

We geven de minister nog een laatste kans. Als hij hier niet op in gaat, zullen we gerechtelijke stappen ondernemen.

Rowena Vanroy

Genoeg is genoeg

In een gezamenlijke brief roepen de volgende dierenasielen en dierenrechtenorganisaties minister Ben Weyts op om onmiddellijk actie te ondernemen: Animal Rights, Het Blauwe Kruis van de Kust, BiteBack, All for Animals, Dierenasiel de grensstreek, TWAS Animal Rescue, Veeweyde Weelde, Dierenasiel Poezewoef, Dierenasiel de Leiestreek, Dierenasiel Tienen, Vzw Dierengeluk en Vzw Het dierenthuisje. Er werd ook een petitie gestart.

Rowena Vanroy, Animal Rights: “We geven de minister nog een laatste kans om te tonen dat dierenwelzijn hem werkelijk nauw aan het hart ligt. Zo niet, zullen we overgaan tot gerechtelijke stappen.”


Teken en deel de petitie:

https://www.hetblauwekruiskust.be/petitie-tegen-de-elektrische-schokhalsband/