Main content

Inhoud

Jacht

In Nederland zijn zo'n 28.0001 mensen in het bezit van een jachtakte. In België zijn dat er 29.000, waarvan 13.000 in Vlaanderen.2 Dieren die bejaagd worden zijn o.a. wilde eenden, hazen, fazanten, houtduiven, konijnen, vossen, ganzen, zwijnen, reeën en herten. Onder het mom van faunabeheer worden dieren neergeknald. In Nederland alleen al worden jaarlijks twee miljoen dieren doodgeschoten. Eenzelfde hoeveelheid wordt aangeschoten.3

Dieren worden op verschillende manieren bejaagd. Dat kan vanuit een hoogzit zijn, zodat de jager alleen maar hoeft te mikken op het niets vermoedende dier, maar ook worden dieren opgejaagd door groepen jagers. Andere dieren kunnen worden ingezet om mee te helpen met de jacht, zoals jachthonden, fretten en roofvogels.

Het jachtseizoen

Het jachtseizoen in Nederland begint midden augustus met de jacht op de wilde eend en het konijn. Vanaf half oktober mag er gejaagd worden op fazant, haas en houtduif. Het jachtseizoen eindigt eind december, of januari. Buiten het jachtseizoen om wordt er ook gejaagd op herten, reeën, vossen en zwijnen. Hier is een ontheffing van de overheid voor nodig. Geregeld worden jagers opgepakt voor stroperij.1

De Belgische jachtwetgeving biedt jagers uitgebreid de gelegenheid om hun hobby te beoefenen. Niet minder dan 17 diersoorten vallen onder de categorie ‘bejaagbaar wild’, van everzwijnen en edelherten tot vossen en ganzen. Ontheffingen van de overheid om deze dieren te bejagen zijn niet nodig. De data en de duur van de jachtopeningstijden verschillen naargelang de diersoort. Voor een volledig overzicht2 kun je terecht op de website van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).

Maar behalve de ‘gewone jacht’, bestaat in België ook de mogelijkheid tot ‘bijzondere jacht’ en ‘bestrijding’. Bijzondere jacht en bestrijding worden uitgeoefend buiten de openingstijden van de gewone jacht.

Wanneer er schade ‘dreigt’ aan gewassen of eigendommen, kan ‘bijzondere jacht’ uitgeoefend worden. Een lokale jachtrechthouder dient bij het ANB een meldingsformulier in, waarop hij aangeeft hoe groot de ‘te verwachten schade’ zou kunnen worden indien er niet gejaagd wordt. Vierentwintig uur nadat het meldingsformulier bij het ANB is bezorgd, kan de lokale jachtvereniging op pad om dieren af te schieten. De bijzondere jacht is ook gebonden aan specifieke openingstijden (overzicht bij ANB), maar die zijn heel ruim. Bijzondere jacht op grofwild bijvoorbeeld, loopt van januari tot september (en in oktober, november en december is de ‘gewone jacht’ weer open).

Naast gewone jacht en bijzondere jacht, bestaat er ook nog ‘bestrijding’. Bestrijding kan ingeroepen worden wanneer een boer of landeigenaar vaststelt dat er schade is aan zijn gewassen of eigendommen. Bestrijding is niet gebonden aan openingsseizoenen omdat het wettelijk gezien niet als ‘jacht’ beschouwd wordt, maar in de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om jagers die roeken en kraaien afschieten omdat ze van het fruit in een boomgaard gesnoept hebben. Ook om bestrijding te mogen uitvoeren, volstaat het om een ‘melding’ bij het ANB in te dienen. Een boer of landeigenaar vult op het meldingsformulier in hoe groot de schade momenteel is, en welke mogelijke verdere schade men wenst te voorkomen. Vierentwintig uur later kan de bestrijdingsactie van start gaan.

Jagers betalen ‘pachtgeld’ aan de boeren en landeigenaren om op hun grondgebieden te mogen jagen. De grondbezitter verdient een zakcentje, en de jagers hebben hun pleziertje.

Impact op het dier

Het (op)jagen van dieren zorgt voor veel stress. Niet alleen voor het ‘betrokken’ dier, maar ook voor de andere dieren in de omgeving. Het jagen op dieren veroorzaakt grote onrust in de natuur. Dieren die geraakt worden, zijn niet altijd op slag dood. Zij kunnen ontkomen, en sterven uiteindelijk een pijnlijke dood.